Archa 4/2017

4/2017

Archa 4/2017

Nejsme škola, a přece učíme

vydáno: 8.6.2017

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Nenápadné vzdělávání
Str. 3 ZDoKonal se – Dobrovolnický klub / K možnostem propojování formálního a neformálního vzdělávání
Str. 4 Vedoucí z oddílu Buntaranta školili sami sebe
Str. 5 Nechceme jen vyplnit volný čas
Str. 6–7 RVVZ – víkend plný inspirace a zážitků / Byla to super akce, motivační
Str. 8–9 Junior univerzita mladých záchranářů / Mediální gramotnost v ČR pod záštitou ERASMUS+
Str. 10–11 Urška, evropská dobrovolnice v INEX-SDA
Str. 12–13 Česká astronomická spoelčnost / Přednášejte a lektorujte na barcampu pro mladé
Str. 14 Součástí tradice
Str. 15 Hrdinové na Cestičkách / ČRDM varuje neziskovky před počítačovými podvodníky
Str. 16 Občanské vzdělávání zážitkově?
Str. 17 Tábory v záplavových územích ano či ne?
Str. 18 Vodní zákon ve sněmovně / Opět se chystá výměna mládeže mezi ČR a Státem Izrael
Str. 19 V Cáchách vyhlásili vítěze / Hodina H a český change maker
Str. 20–21 Oživená minulost / Má vlast v srdci Evropy – vítězové 8. ročníku
Str. 23 Anketa: Člověk se stále učí… Co nového jste se v příslovečné „škole života“ nedávno naučili Vy? / Březové lístky: Lukáš Jakoubek
Str. 24 Fotogalerie Archy