Archa 6/2006

6/2006

Archa 6/2006

Participace – výchova k zájmu o veřejné dění

vydáno: 01.08.2006

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Kupte si vědro
Str. 3 – 4 Čelákovické KONTAKTování
Str. 5 Téma Kontaktu 2006 nás bude provázet stále
Str. 6 Doufám, že se změní myšlení lidí
Str. 7 Občanská společnost – návod k použití
Str. 8 Tři otázky pro Danu Moree
Str. 9 – 10 Particiace – politické heslo, nebo živoucí praxe? / Participace / Mohou děti řídit oddíl samy?
Str. 11 Kampaň 30 dní pro neziskový sektor lidi motivuje
Str. 12 – 13 Rok nemůžete být hostem…
Str. 14 – 15 Odborníci: Oddílový život dětem svědčí
Str. 16 – 18 Vzpomínky na Koreu / Ohlédnutí za srazem tomíků, Pionýři pomáhali při Podzimním kafemletí / Je tu Dominiáda 2006 / SUD – První skautský dům svého druhu
Str. 19 Pojištění drobných podnikatelů
Str. 20 Obálka