Archa 7/2000

7/2000

Archa 7/2000

Komunální spolupráce

vydáno: 01.08.2000

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Starostové a naše spolky / Problematika komunální spolupráce
Str. 3 MŠMT a kraje / Gabriel – podpora otevřených aktivit volného času
Str. 4 Dobrovolník
Str. 5 Výzva / Obce, okresy, kraje…
Str. 6 Začarované město / Jednání na úřadech / Tak si budu doma číst…
Str. 7 Nedobytné prostory / Náměty před volbami
Str. 8–9 Radnice a my / Nejen pěkné fasády / Ani věž, ani sbírka
Str. 10–11 Náměty na spolupráci
Str. 12 Mladí a život společnosti / Příklad hodný následování / Rekrutační střediska
Str. 13 „MLÁDEŽ“ – nový program EU právě začíná
Str. 14 Muzeum Policie ČR
Str. 15 Životní pojištění na prahu milénia
Str. 16 Obálka