Archa Příloha k č. 5/2005

Příloha k č. 5/2005

Archa Příloha k č. 5/2005

Vnitřní příloha k č. 5/2005

vydáno: 01.07.2005

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Z ČRDM – Bambiriáda letos a v budoucnu, Vyhodnocení strategie ČRDM 2000-2005 a možné změny stanov ČRDM, Zákon o mládeži, Občanský zákoník, Skupina Stát, Vnější tvář ČRDM, Kancelář ČRDM, Kulaté stoly, Evropská politika vůči mládeži, Co nás čeká na podzim?, Spolupráce BOZPinfo, Výměna mladých zástupců sdružení s Korejskou republikou.
ZE SDRUŽENÍ – CVVZ 2005, Foglarovské akce, Malý princ slavil 5 let.
BYLO A BUDE – Veletrh ekologických programů, Třináctý Zlatý Ámos, Zlatý oříšek 2005, Průvodce fondy EU pro neziskovky.