Aktuality

50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov

50. Valné shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Jubilejní 50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže, konané 11. dubna 2019, schválilo změnu stanov ČRDM, spočívající v doplnění účelu a poslání Rady o vzdělávací, právní a informační servis.

Stejně tak odsouhlasilo znění výroční i hospodářské zprávy za rok 2018. Delegáti a delegátky rovněž schválili upravený rozpočet na letošní rok a vzali na vědomí zprávu kontrolní komise, která v hospodaření České rady a související agendě neshledala žádné problémy. Jako obvykle též zazněla řada informací Představenstva ČRDM, včetně těch ekonomické povahy.

Podrobnosti:

 

 

Napsal: Marek Krajči