Aktuality

Aktuální nabídka publikačního prostoru v šestém čísle časopisu Archa ročníku 2015

Archa-2015-4-1

Časopis ČRDM Archa má jako ústřední téma posledního čísla letošního ročníku slogan „Cizina coby dup“. Možná právě Váš spolek, Vaše organizace může k obsahové náplni této Archy přispět – a sebe tím zároveň prezentovat…? Pokud ano – a máte-li navíc chuť se o zážitky ze svých zahraničních akcí (popř. z těch, které jste podnikli u nás spolu se zahraničními partnery či hosty), podělit se čtenáři Archy – zašlete prosím svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky příspěvků 13. listopadu. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – může být klidně i docela krátký. V případě potřeby může být pochopitelně redakčně upraven i krácen. Je samozřejmě vhodné připojit k němu několik ilustračních fotografií z Vaší činnosti (o velkém rozlišení vhodném pro tisk – tedy „CO NEJVĚTŠÍ“). Prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud má zájem být takto uveden.

Napsal: Marek Krajči