Aktuality

Blíží se schůze Komory místních spolků a 43. Valné shromáždění ČRDM

Jednání 41. VS ČRDM

Vážení přátelé z členských organizací ČRDM,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na schůzi Komory místních spolků a 43. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže. Akce se budou konat ve čtvrtek 12. 11. 2015 v zasedací místnosti Kočka s.r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1 (odkaz na mapu: www.mapy.cz/s/dXZ0). Schůze Komory místních spolků začne v 15:30, Valné shromáždění pak v 16:00.

Podle Stanov ČRDM se spolky, které nemají přímý hlasovací mandát na VS, sdružují v Komoře regionálních a místních spolků (dále jen „Komoře místních spolků“). Za každých započatých 3000 členů organizované mládeže členů Komory místních spolků náleží Komoře místních spolků 1 společný zástupce na VS s právem hlasovacím. V současné chvíli má Komora místních spolků nárok na 3 mandáty, je tedy nutné zvolit 3 delegáty. Vyšlete tedy své zástupce na schůzi, abyste si mohli zvolit delegáty, kteří vás budou zastupovat na Valných shromážděních ČRDM v období dalších 4 let.

Připomínáme, že nejpozději týden před konáním Valného shromáždění by Kancelář ČRDM měla obdržet od jednotlivých členských organizací jména zástupců na VS spolu s informací, kteří ze zástupců mají oprávnění hlasovat. Seznamy s informací, zda máte zájem o tištěné materiály, zasílejte e-mailem na adresu sekretariat@crdm.cz, nebo poštou na adresu ČRDM.

Další informace k Valnému shromáždění jsme Vám zaslali společně s podkladovými materiály pro jednání pravidelnou e-mailovou rozesílkou.

Těšíme se na Vás.

Napsal: Marek Krajči