Aktuality

Česká rada dětí a mládeže se připojila k neformální apolitické iniciativě Síť k ochraně demokracie

Logo iniciativy Síť k ochraně demokracie

Síť propojuje nevládní organizace, firmy i neformální uskupení. Členové se k Síti připojují podepsáním prohlášení – za Českou radu tak učinil její předseda Aleš Sedláček. Členové Sítě tímto prohlášením deklarují svůj záměr spolupracovat v případě hrozby pro demokracii.

Co vlastně členství v Síti na ochranu demokracie přinese České radě dětí a mládeže?

Především informace. Ocitnou-li se totiž principy demokratického právního státu u nás v ohrožení, členové Sítě se to dozvědí – navíc s nabídkou adekvátního postupu „co s tím“. Kromě toho se Česká rada stane i každoroční příjemkyní dvou monitorovacích zpráv o kondici demokracie v naší vlasti.

Do Sítě se dosud zapojila bezmála stovka nevládních organizací, firem a asociací. Pokud budou požádány o rozeslání upozornění na nejzávažnější hrozby, může Síť v současnosti takto oslovit na tři miliony občanů.

Více informací v článku na ADAM.cz

Napsal: Marek Krajči