Aktuality

Nový dotační program pro středočeské dětské nesportovní organizace

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a předseda představenstva Rady dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s. Martin Paclík (foto archiv ČRDM)

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže ze Středočeského Fondu sportu a volného času – nový dotační program.

Doposud byla tato podpora na Středočeském kraji v jednom balíku se sportem, avšak hodnotící kritéria byla nastavená tak, že sport byl zvýhodněný. Díky dlouhému vyjednávání Rady dětí a mládeže Středočeského kraje, vedené Martinem Paclíkem, s vedením kraje se nakonec podařilo program na rok 2024 předložit a schválit zastupitelstvem. Zatím jsou v něm 3 miliony korun, s tím, že se plánuje, v případě zájmu navýšení do budoucna.

Žádat mohou pobočné spolky, spolky, další NNO se sídlem a činností ve Středočeském kraji. Žádosti je možné podávat od 10. ledna do 25. ledna 2024. Na jeden projekt je možné žádat od 30 do 70 tisíc Kč. Spoluúčast je minimálně 20 %.

V zasedací místnosti Krajského úřadu přítomné přivítala hejtmanka Petra Pecková, která poděkovala všem za jejich práci pro mladou generaci, radní Milan Vácha zmínil, že považuje za rozumné oddělení od sportu a nastavení pravidel, tak, jak nyní jsou a předseda komise pro spolupráci měst a obcí Petr Halada, který se na nastavení programu podílel, vyzdvihl roli krajské rady dětí a mládeže s tím, že je dobré, aby jí podpořilo co nejvíce organizací a vznikl tak silný partner pro jednání s Krajským úřadem i do budoucna.

Znění výzvy (PDF)

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení