Aktuality

Průzkum ČRDM na téma děti a sociální sítě

Sociální sítě (ilustrační foto, zdroj: pixabay.com)

Česká rada dětí a mládeže se rozhodla realizovat toto krátké a rychlé reprezentativní šetření postojů dětí a jejich vnímání sociálních sítí a bezpečnosti po schválení návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Vláda ČR nečekaně koncem března 2018, a v rozporu s původní předlohou, schválila navýšení věkové hranice na 15 let pro možnost samostatného zřizování účtů či profilů online – včetně třeba e-mailu či sociálních sítích.

ČRDM nepodceňuje rizika a nebezpečí, které internet pro děti může představovat a bohužel také občas přináší. Nicméně i z praxe bylo zřejmé, že velká část dětí je na sociálních sítích mnohem dříve i než od možných 13 let v souvislosti s implementací evropské GDPR i pravidly některých sociálních sítí.

Proto chtěla ČRDM tímto aktuálním šetřením přinést do veřejné diskuze i reprezentativní pohled dětí na situaci a také lepší pochopení reálné situace českých dětí na sociálních sítích. Nicméně cílem nebyl komplexní výzkum, spíše rychlé odpovědi, na které stačily omezené možnosti.

ČRDM tak chce napomoci i naplňování práva dětí být slyšet a být zastoupen v otázkách, které se jich týkají, jak vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte, a to i v celospolečenských a legislativních otázkách. Občanský zákoník i ve vztahu k rodičovské odpovědnosti má o dítěti starším dvanácti let za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit, k čemuž pak musí přihlížet třeba i rozhodování soudů.

Nechť tedy i zjištění z tohoto šetření napomohou kvalifikovanému rozhodování a lepšímu pochopení dnešní mladé generace.

Celý proces sběru dat koordinovala a zajišťovala agentura KANTAR Millward Brown. Náklady spojené s šetřením byly minimalizovány velkorysou partnerskou spoluprací KANTAR Millward Brown a hrazeny z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na chod Analytického centra České rady dětí a mládeže.

Napsal: Jan Husák