Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA – ČRDM protestuje proti likvidaci Běloruské unie sdružení dětí a mládeže

Běloruský režim prezidenta Lukašenka nechal v minulém týdnu zlikvidovat Unii sdružení dětí a mládeže (RADAwww.rada.by), reprezentativní platformu mládežnických organizací v zemi. Stalo se tak po pouhý týden trvajícím soudním přelíčení, v době předvolební prezidentské kampaně.

Běloruské úřady se na činnost RADA zaměřily poté, co v prosinci 2005 zorganizovala „Fórum nezávislých organizací mládeže v Běloruské republice“. Zástupci Ministerstva spravedlnosti argumentovali, že činnost RADA zasahuje do vnitřních záležitostí oficiálních struktur státu. Zejména zdůrazňovali, že RADA „podporuje podvratné myšlenky alternativní politiky vůči mládeži a možnosti zavedení evropského modelu přístupů vůči mládeži v Bělorusku“.

Svůj protest proti tomuto kroku vyjádřilo Evropské fórum mládeže, které nyní zkoumá možnost založení nezávislé nadace na podporu občanských iniciativ mládeže v Bělorusku. Vyzvalo všechny mezinárodní instituce a vlády k odsouzení tohoto pobuřujícího činu. „Rada mládeže může být zlikvidována, ale demokratické iniciativy mládeže nikdy zrušit nelze,“ řekl Renaldas Vaisbrodas, prezident Evropského fóra mládeže. „Vyzýváme všechny naše členské organizace k zorganizování klidných protestních aktivit 14. února a vyjádření podpory mladým lidem Běloruska.“

Předseda ČRDM Pavel Trantina dnes odeslal na Běloruskou ambasádu otevřený dopis následujícího znění:

Vážený pane chargé d‘affaires,

jménem České rady dětí a mládeže, jež sdružuje 97 organizací dětí a mládeže v České republice, vyjadřuji rozhořčení a protest proti likvidaci Běloruské unie sdružení dětí a mládeže (RADA), ke které došlo minulý týden. Udivuje nás rychlost líčení u Nejvyššího soudu, když od jeho zahájení 28. 1. do vynesení rozsudku 6. 2. uběhl jen týden, i důvody uváděné běloruským ministerstvem spravedlnosti pro likvidaci této demokratické organizace.

Považujeme toto soudní rozhodnutí, učiněné v čase kampaně před prezidentskými volbami, za bezprecedentní přímý útok na základy demokracie. Toto soudní rozhodnutí upírá demokraticky smýšlejícím mladým lidem v Bělorusku, jež Česká rada dětí a mládeže plně podporuje, právo na svobodné sdružování a vyjadřování svých názorů.

Česká rada dětí a mládeže proto vyzývá své členské organizace, aby podpořily partnerská sdružení dětí a mládeže v Bělorusku v úsilí o výchovu k občanským postojům, nezbytným pro demokratický vývoj jejich země.

S pozdravem, Pavel Trantina, předseda ČRDM


Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) je reprezentativní platformou 97 sdružení dětí a mládeže v České republice o celkovém počtu více než 200.000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů a není jim žádným způsobem nadřízena. Podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.Základní priorita činnosti ČRDM vychází z jejího poslání – zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich volném čase pracují.

Napsal: admin