Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA – Výstava ve sněmovně upozorní na osud majetku bývalého SSM

Upozornit na osud části nemovitého majetku – dědictví po bývalém Socialistickém svazu mládeže (SSM) má výstava nazvaná „S dřevomorkou na startu“. Jde o výmluvnou kolekci velkoformátových fotografií zachycujících stav objektů, které po různých peripetiích nedávno připadly několika dětským a mládežnickým sdružením. Vernisáž výstavy, pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny, se uskuteční 13. března 2006 od 16.00 v atriu sněmovny. Nad expozicí, jež potrvá do 9. dubna, převzali záštitu poslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) a její kolegové Petr Bratský (ODS) a Josef Smýkal (ČSSD).

Fotografie ukazují jednak zdevastovaná rekreační zařízení ve stavu, v jakém je zanechal likvidovaný Fond dětí a mládeže, a jednak – v pozoruhodném kontrastu s nimi – vzhled objektů, které si dětská sdružení sama pořídila a o něž pečují. Zvítězí v souboji s časem dřevomorka, nebo sdružení, která se o jiné své objekty dokáží vzorně postarat a která je chtějí využít pro práci s dětmi?

Nadsázka, kterou jsme zvolili do názvu výstavy, je nadsázkou jen částečnou, stojí v průvodním textu k expozici. Jak její organizátoři upozornili, jsou to čtyři roky, kdy jejich sdružení začala po dlouhých průtazích – a mnohdy i za poměrně dramatických okolností – přebírat od Fondu dětí a mládeže majetek někdejšího SSM. Tehdy si ovšem řada spolkových představitelů tuto otázku kladla zcela vážně. „Některé objekty, které rozhodnutím sněmovny připadly junákům, pionýrům, Asociaci turistických oddílů mládeže, mladým woodcrafterům z Ligy lesní moudrosti a dalším spolkům, předčily mírou vybydlenosti a zchátralosti naše nejčernější představy,“ shodli se jejich představitelé.

Jakkoli se zdálo téměř nemožné udělat z nich klubová či rekreační zařízení pro mládež, situace je dnes přeci jen o trochu lepší. Prostředky, které se jim podařilo získat díky pochopení odboru mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pomohly v několika případech zalátat ty nejhorší rány: Zastavit bujení dřevomorky v krovech nebo zacelit alespoň část propadající se střechy…

„Desítky objektů, které mají sloužit bohumilému účelu, však potřebují výrazně větší finanční injekci,“ říká hlavní organizátor výstavy Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže. „Rozhodně nesedíme s rukama v klíně. Brigádnická práce, zdroje obecní, vlastní spolkové finance, vytrvalé pokusy o získání dotací z evropských fondů – to vše jsou cesty, kterými se naše sdružení ubírají. Věříme však i tomu, že při shánění potřebných (nejméně) 200 milionů korun nalezneme pochopení též u našich zákonodárců. Můžeme za to nabídnout nemálo: jistotu, že do několika let pokvete v domech, které ukazujeme na fotografiích, čilý spolkový život, že budou plné dětí a mladých lidí. To jistě není málo…“

Fotogalerii výstavních fotografií v tiskovém rozlišení k případnému využití naleznete na www.adam.cz/drevomorka. Na vernisáži bude k dispozici tištěný katalog.


Česká rada dětí a mládeže (www.crdm.cz) je reprezentativní platformou 97 sdružení dětí a mládeže v České republice o celkovém počtu více než 200.000 individuálních členů. Posláním ČRDM je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů a není jim žádným způsobem nadřízena. Podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Základní priorita činnosti ČRDM vychází z jejího poslání – zvyšovat prestiž mimoškolní výchovy ve společnosti a přispívat ke zlepšování podmínek pro dobrovolníky, kteří s dětmi a mládeží v jejich volném čase pracují.

Napsal: admin