Aktuality

Za zachování centralizované formy dotací

V závěru roku 2005 se vynořilo téma decentralizace dotačních prostředků na kraje, jež by mohlo ohrozit činnost nejen celostátních sdružení dětí a mládeže, ale způsobilo by i velké problémy sdružením místním. Po mnoha debatách s klíčovými, ve věci zainteresovanými sdruženími schválilo v závěru roku Představenstvo ČRDM „Manifest rozumného centralismu ve financování celorepublikových sdružení dětí a mládeže“, jenž byl na osobních schůzkách představen předsedovi vlády ČR, některým hejtmanům a byl projednáván i se zástupci politických stran na tradičním Setkání v Senátu. Jeho plné znění naleznete zde.

Napsal: admin