Kongres

Usnesení 4. kongresu České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno v 17:30

KONGRES:

 1. volí mandátovou a volební komisi ve složení:
  • Lenka Semotánová
  • Marek Fajfr
  • Jakub Kořínek
 2. bere na vědomí zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 76 (75) členů kongresu. Dle Stanov ČRDM čl. 7, odst. 2 je kongres usnášeníschopný.
 3. vyslovuje poděkování za dlouholetou činnost v revizní komisi ČRDM: Jindřichu Červenkovi (Pionýr), Olze Novákové (Príma děti), Bořku Slunéčkovi (Junák), Ing. Marii Světničkové (AKSM).
 4. volí revizní komisi ve složení:
  • Eva Škrdlantová, Malý princ, o.s.
  • Jindřich Červenka, Pionýr
  • Ing. Martin Kříž, Zeměpisná společnost Morava
  • Mgr. Marek Antoš, ELSA
  • Ing. Marie Světničková, AKSM
 5. bere na vědomí informace:
  • o projektu Podvojné účetnictví
  • o činnosti Představenstva ČRDM
  • o Ceně ČRDM Přístav
  • o grantech ČNA Mládež
  • o soutěži Má vlast v srdci Evropy
  • z jednání Komory členů dne 6. dubna 2004

Usnesení bylo přijato v Praze dne 6. dubna 2004

Za správnost:

Lenka Semotánová

Marek Fajfr

Jakub Kořínek

Podpisy
Napsal: admin