Odpovědnost za škodu

Informace o pojištění na rok 2020

Fotografie z Bambiriády 2012

V následujícím roce platí nadále smlouvy s Generali Pojišťovna, a.s. uzavřené na období 2018 – 2021.

Ceny za pojištění:

  • Úrazové pojištění – 17 Kč / osoba
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů – 1 900 Kč
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů – 1 450 Kč
  • Odpovědnostní pojistka pro osobu vykonávající činnost pro organizaci – 48 Kč

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění je možné přihlašovat přes registrační systém ČRDM. Po přihlášení do systému naleznete v menu položku „Pojištění“, zde bude možné sjednat všechny typy pojištění a to:

  • Úrazové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti organizace
  • Pojištění odpovědnosti osob
  • Pojištění zaměstnanců

Důležité!UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM od příštího roku, tedy 2020, pojistíme pouze organizace, které mají všechny údaje ve veřejném (spolkovém) rejstříku uvedené do souladu s občanským zákoníkem a zákonem o veřejných rejstřících. Jedná se zejména o zveřejnění povinných údajů, případně změnu názvu organizace a s tím související úpravu stanov. Organizace, které v rejstříku nemají dosud zveřejněné povinné údaje k pojištění NEPŘIHLÁSÍME, dokud vše neuvedou do pořádku. Podrobnější informace, o tom, co má být zveřejněné najdete v Poradně ČRDM v kategorii Rejstřík spolků http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku.

 

Úrazové pojištění

Členové ČRDM – Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2020. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Nečlenské organizace – Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Pojištění odpovědnosti organizace

Členové ČRDM – Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2020. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů v prodloužení členství (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

Členové krajských rad – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok a to i počty členů pracovníků s mládeží. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v detailu organizace). (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění.)

Nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti dobrovolníků. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace (platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok.
K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace – Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

Další informace

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv, či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: http://crdm.cz/pojisteni/

V případě dotazů k přihlašování k pojištění, prosím, kontaktujte kancelář ČRDM na adrese sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860

Napsal: Marek Krajči