Cestovní pojištění

Rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním

Generali Pojišťovna a.s. upozornila Kancelář ČRDM na zásadní problém, s kterým se nyní setkává při likvidaci pojistných událostí. Některá sdružení si mylně vykládají obsah pojistné smlouvy na úrazové pojištění, když se domnívají, že si účastníci táborů konaných v zahraničí nemusí již sjednávat cestovní pojištění.

O výklad problematiky jsme požádali Ing. Zuzanu Střížkovou z oddělení úrazového pojištění pojišťovny Generali:

„Ráda bych upozornila na rozdíl mezi úrazovým a cestovním pojištěním.

Úrazové pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu. Pokud se tedy stane nějaký úraz (v České republice či v zahraničí), postižený dostane sjednanou částku či – v případě trvalé invalidity – její odpovídající část. Člen sdružení ČRDM je automaticky úrazově pojištěn v rámci skupinové úrazové pojistky.

POZOR: Pojistná ochrana se však nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí, sjednání cestovního pojištění nelze tedy opomenout!

Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.

Generali Pojišťovna a.s. uzavřela s ČRDM také smlouvu o cestovním pojištění, na jejímž základě má klient po předložení průkazu člena sdružení možnost využít nabídku speciálních zvýhodněných tarifů. Není tedy pojištěn automaticky, musí navštívit pobočku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do zahraničí cestovní pojištění.”

Napsal: admin