Úrazové pojištění

Výběrové řízení na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže na rok 2003

Na základě usnesení představenstva ČRDM 8/8 ze dne 1. července 2002 o vyhlášení výběrového řízení na pojišťovací ústav poskytující pro rok 2003 prostřednictvím ČRDM úrazové pojištění sdružením dětí a mládeže obeslala Kancelář ČRDM celkem 18 pojišťovacích ústavů. V termínu určeném k podávání nabídek (do 23. 8. 2002, do 14.00 hod) obdržela Kancelář celkem 6 nabídek.

Představenstvo ČRDM jmenovalo komisi pro otevírání doručených nabídek a komisi pro posouzení a hodnocení platných nabídek. Obě komise pracovaly ve složení: Jan Aulický, Kateřina Brejchová, Hana Konopiská, Zdeněk Pšenica, Bořek Slunéčko.

Dne 24. září 2002 komise otevřela všechny nabídky a posoudila jejich formální náležitosti dané výzvou k podání nabídky. Komise nevyřadila žádnou z doručených nabídek.

Dne 30. září 2002 se komise sešla podruhé, aby vyhodnotila obsah jednotlivých nabídek na základě všech kritérií, uvedených ve výzvě k podání nabídky. Na základě hodnocení pak komise určila tři nejlepší nabídky v tomto pořadí:

  1. Generali Pojišťovna a.s.
  2. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  3. Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Představenstvo ČRDM schválilo zprávu výběrové komise na svém zasedání dne 30. září 2002 usnesením 10/4.

Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže pro rok 2003 včetně tabulek s bodovým hodnocením naleznete zde.

Veškerá dokumentace z výběrového řízení je veřejná a je k nahlédnutí u ředitele Kanceláře ČRDM.

Napsal: admin