Tiskové zprávy

Česká rada dětí a mládeže udělila Ceny Přístav za rok 2016

Cena Přístav 2016 (foto Jiří Majer)

(PRAHA 25. 11. 2016) – Výroční Cenu Přístav, pravidelně udělovanou Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich podporu mimoškolní práce s naší nejmladší generací, letos obdrželo šest lidí. Dne 24. listopadu si ji ve zrekonstruovaných prostorách Písecké brány v Praze 6 převzali tito laureáti a laureátky:

Ing. Jana Fialová, MBA

Já jsem hrdá na ty lidičky, kteří mě nominovali. Vůbec jsem to netušila. Obor školství, mládež a sport a volnočasové aktivity jsou sice mou náplní, ale přiznám se, že to školství mě trápí trošku víc, trošku víc mě zaměstnává, a proto jsem byla velmi překvapena, že ti tři lidé, kteří se mnou sedí u stolu, mi tu nominaci dali. Známe se osobně, potkáváme se na mnoha akcích a já jim za to hrozně moc děkuji, protože to jsou srdcaři z Vysočiny, na které jsme hrozně pyšní – a jsem strašně ráda, že je máme,“ řekla radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová při převzetí ceny.

Vladimír Farský

Samozřejmě strašně moc děkuji všem, kteří mě nominovali. A dvě poznámečky. Jedna malá: přemýšlím, kolik lidí toho udělalo pro děti víc než já a měli by stát na tomto místě místo mě…? Těžko říct. A ta druhá – jak tak člověk stárne a léta běží, tak samozřejmě přemýšlím, říkám si, kdoví, jak dlouho ještě tu práci budu dělat: do padesáti, do šedesáti let… Ale vždycky v létě, když pak přijedu na tábor a zapaluji tam ten slavnostní zahajovací táborový oheň a vedu takové ty moudré řeči, tak se koukám do očí těch kluků a holek. A vždycky se v tom okamžiku ujistím o tom, že to tak asi budu mít až do posledních chvil. Co se dá dělat…,“ vyznal se radní obce Boskovice Vladimír Farský, když přebíral cenu.

Ing. Mgr. Libor Bezděk

radní Prahy 6

Johana Fuxová

organizační pracovnice odboru školství a tělovýchovy v Českých Budějovicích

Mgr. Petr Kořenek

poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, člen školského výboru

Roman Petrus

starosta MČ Prahy 8

Udílení Ceny Přístav 2016 se uskutečnilo za přítomnosti starosty šesté městské části Ondřeje Koláře a Jaroslava Fidrmuce, náměstka člena vlády, který ocenění předával spolu s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem.

Ocenění má podobu skleněné, ručně broušené „trosečnické“ láhve. Smyslem této ceny je poukázat na dobré zkušenosti z komunální politiky, obecně z veřejného života. Udělená Cena Přístav vlastně říká: přístup držitele či držitelky k navrhovatelům z řad dětských a mládežnických spolků je natolik vstřícný, že stojí za povšimnutí a může být v tomto ohledu vzorem ostatním.

Během večerního programu došlo i na světelnou show a nápaditou zábavnou soutěž spojenou s hravými prezentacemi několika dětských organizací.

Slavnostní večer si můžete připomenout díky fotoesejím z jeho přípravy i průběhu a videu.

#cenapristav #Přístav


Krátké vizitky laureátů:

Jana Fialová – radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu

 • 8 let starostka malé obce Bransouze
 • podpořila svojí záštitou i přítomností celou řadu volnočasových aktivit na Vysočině
 • výrazně pomohla obnovení grantového programu na údržbu táborových základen
 • podpořila realizaci programu Mládež kraji
 • učila na střední škole, vystudovala techniku (textilní) a následně učila na uměleckoprůmyslové škole ekonomii
 • má však praxi i z komerční sféry, pracovala v managementu několika firem
 • kraj Vysočina se pyšní systémem technického vzdělávání dětí a mládeže
 • jezdí na kole, lyžuje, tancuje
 • v letošním roce obsadila třetí místo v anketě ŽENA REGIONU
 • v roce 2014 byla oceněna čestným titulem LADY PRO
 • byla členem organizačního výboru zimní olympiády pro děti a mládež

Vladimír Farský – radní obce Boskovice

 • je členem Rady obce Boskovice, působí v komisi pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity  a taky v komisi pro dopravu, navíc je předsedou rozpočtového výboru
 • je dlouholetým členem mládežnických organizací (letos je to 50 let, co začal jezdit na tábory) – nejdříve Junáka (od roku 68) a poté Pionýra
 • stále je vedoucím pionýrského oddílu, vychovává již třetí generaci dětí
 • je navíc ještě ochotníkem
 • stále má ještě aktivní zaměstnání – je strojvedoucím a vláčky jsou jeho dalším koníčkem
 • osobně pomáhá a vlastně i organizuje mnoho akcí pro děti a mládež, včetně akcí pro handicapované děti
 • je z generace, co vyrostla na Mayovkách, pomáhá kamarádovi ve westernovém městečku

Libor Bezděk – radní Prahy 6

 • ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, dlouhodobě s  ČRDM spolupracoval na Bambiriádě i na evropských projektech. Jako radní inovoval podpůrný systém pro NNO na Praze 6, zavedl dotaci na tábory pro sociálně slabší rodiny, pomáhal v kauze udržení klubovny pro kmen Ligy lesní moudrosti Kruh. Aktivně vede sportovní oddíl (atletika a horolezectví) na Praze 6. Podporoval akci 72 hodin, do které se na Praze 6 také aktivně zapojil
 • stále jezdí na tábory, dnes už i se svými dětmi
 • atletice se věnuje od dětství
 • do DDM začal chodit jako dítě v roce 1977, pracovně tam začal na postu uklízečky, nyní je ředitelem (od roku 1999)
 • je učitelem zeměpisu a matematiky, učil na gymnáziu
 • od roku 2015 je radní na Praze 6
 • za jeho působení se rozpočet věnovaný sdružením pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže zvýšil z 1,5 mil. na 8 mil. Kč
 • účastní se velkého množství akcí
 • je předsedou Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR
 • tělem i duší sportovec – běhá, hraje florbal, lyžuje, jezdí na kole
 • staví modelové železnice

Johana Fuxová – organizační pracovnice odboru školství a tělovýchovy v Českých Budějovicích

 • administrátorka dotačního programu, podporuje jak organizace s celoroční činností, tak i jednotlivé akce
 • za jejího působení se navýšil rozpočet určený pro podporu volnočasových aktivit na trojnásobek
 • v mládí členkou Pionýra
 • ve 14 letech založila loutkářský kroužek, účastnili se tehdy prestižních festivalů
 • jezdí na vodu, hodně i na kole

Petr Kořenek – poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, člen školského výboru

 • poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR za ČSSD
 • člen školského výboru. Dlouhodobě podporuje DDM, předkládal návrh na osvobození spolků od poplatků v rejstříku, dlouhodobě vyjednává s MŠMT o zlepšení podmínek a podpory pro děti a mládež ve volnočasových aktivitách. V minulosti sám aktivně pracoval s dětmi na Vsetínsku, pak byl ředitelem školy, zastupitelem a místostarostou Vsetína. Navrhl novelu k zařazení lesních klubů do oficiálního rejstříku mateřských škol MŠMT
 • člen Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání
 • v mládí skupinový vedoucí Pionýra, režim jej nedoporučil ke studiu pedagogické fakulty
 • člen federální a následně české rady Pionýra
 • předseda okresní rady Pionýra ve Vsetíně
 • povoláním učitel, v této chvíli je ředitelem na Základní škole ve Vsetíně
 • miluje horkovzdušné létání
 • v dětství pracoval na farmě

Roman Petrus – starosta MČ Prahy 8

 • v dětství byl v Pionýru
 • jezdil jako instruktor na tábory a to až do svých 23 let
 • v 18 letech vstoupil do Mladých sociálních demokratů
 • ve 23 letech se stal kancléřem KRUHu
 • aktuálně se podílí na projektu Březových lístků, účastnil se Celostátních vzájemných výměn zkušeností
 • ve funkci starosty má na starosti grantový systém, sport a speciálně se zaměřuje na přípravu programů pro sociálně vyčleněné děti
 • hraje na kytaru, zajímá se o deskové hry, žongluje

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 99 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně deseti krajských rad mládeže. #CRDM

 

Napsal: Marek Krajči

Fotogalerie k článku