Tiskové zprávy

Již v příštím týdnu budou české děti a mládež pomáhat, protože chtějí…

72 hodin 2019 (ilustrační foto archiv ČRDM)

Akce 72 hodin, to jsou tři dny, kdy mladí lidé dají své srdce do projektů na pomoc druhým

„Z nějakého důvodu nedokážeme věřit, že pomáhat druhým může být i něco jiného než neradostná povinnost. Vědecká zjištění přitom ukazují, že poskytovat podporu často přináší člověku ještě větší pocit spokojenosti než ji dostávat,“ vysvětluje věhlasný americký psychiatr Bruce Perry.

Akci 72 hodin vnímáme jako ideální impulz pro mládež zakusit pocit spokojenosti z prospěchu svému okolí. Přesvědčují nás o tom ti, kteří se již osmým rokem do této akce zapojují a činí z ní největší dobrovolnický projekt pro děti a mládeže v ČR. Letos se tak stane ve dnech 10.–13. 10. 2019.

V předchozích sedmi letech dobrovolníci po celé ČR uspořádali 2870 projektů s více než 130 000 zapojených dobrovolníků.

72 hodin – vývoj počtu projektů v letech 2012–2018

Letošní, 8. ročník 72 hodin věnujeme ve značné míře tématu přírodního prostředí v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami. Za změnu chování k přírodě stávkují po celém světě mladí lidé, a jelikož je naše akce určena především jim, rozhodli jsme se je v jejich aktivitě také podpořit.

  • Rozdali jsme již 300 kusů sazenic ovocných stromů.
  • Spojili jsme se s několika partnery, kteří se tomuto tématu ochrany a péče o životní prostředí dlouhodobě věnují.
  • Díky organizaci Hnutí Brontosaurus jsme dobrovolníkům poskytli návody a brožury týkající se vysazování a péče o stromy, výroby jednoduchých úkrytů pro drobné živočichy a hmyz.
  • Líbí se nám aktivita realizovaná Nadací Partnerství, jejímž cílem je vysadit během následujících 5 let v ČR celkem 10 mil. stromů. Tuto krásnou myšlenku podporujeme tím, že zájemcům, kteří svůj projekt zaregistrují do této výzvy na webu Sázíme budoucnost, nabízíme finanční podporu na pořízení sazenic pro výsadbu.
  • Mladí ochránci přírody se již delší dobu snaží vzdělávat veřejnost v oblasti péče o studánky. Založili Národní registr pramenů a studánek, kde si můžete najít studánku ve svém okolí a stát se třeba i jejím patronem. Web nabízí také spoustu informací o tom, proč a jak o studánky pečovat.
  • Přidali jsme se do týmu nadšenců, kteří sází stromy tam, kde by je nikdo nevysadil. Posláním projektu Sázíme stromy je obnovovat a vysazovat nové aleje stromů, sázet remízky, doplňovat stromy do sadů a sázet stromy a keře všude tam, kde to dává smysl.

Priorita tématu klimatických změn neznamená, že dobrovolnické projekty můžou letos pomáhat jenom přírodě. Stejně důležité místo v našich srdcích mají projekty sociální. Velice náš těší jejich každoroční nárůst.

Kde všude po republice se bude pomáhat?

Po celé ČR. Zatím vedou kraje Ústecký a Jihomoravský, v těsném závěsu za nimi stojí kraje Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský a Vysočina.

Máte zájem napsat o projektech ve vašem kraji?

Budeme za to moc vděční a podrobný přehled projektů vám obratem připravíme. Ilustrační foto ke stažení

72 hodin 2019 – mapa projektů

Akce 72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se konají nejen v České republice, ale i mnoha dalších evropských zemích. Při akci se setkávají malí a mladí dobrovolníci s chutí pomáhat lidem, vylepšit si blízké či vzdálenější okolí nebo pomoci své obci, svému městu. Získávají tím šanci zažít neopakovatelné zážitky s dobrými kamarády a oprávněný pocit, že jsou prospěšní. Naším cílem je ukázat mladým lidem, že často stačí udělat málo, aby dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. V rozmezí 72 hodin se děti a mladí lidé učí řešit složité sociální situace, nabývají pocitu zodpovědnosti za životní prostředí a získávají sociální intelekt. Naučí se spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Vytvoří si zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.

Koordinátorem v České republice je Česká rada dětí a mládeže.

Napsal: Marek Krajči