Youthwiki

Statistika úrazů za rok 2022

Youthwiki – Úrazy 2022 (ilustrační foto Canva)

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2023 byla provedena statistika úrazů za rok 2022. Jedná se o údaje 47 organizací. Dohromady bylo získáno 451 odpovědí z šetření. Celkem bylo zraněným vyplaceno 1 488 235 Kč, průměrná částka byla cca 3 330 Kč.

Poznámka: Statistika pracuje s údaji, které byly poskytnuty. V konkrétních grafech jsou vynechány chybějící hodnoty, které nebyly uvedeny (např. pokud místo úrazu nebylo uvedeno).

Kdy k úrazům dochází

V průběhu posledních pěti let úrazů výrazně ubylo. V roce 2020 a 2021 tomu bylo z důvodů protipandemických opatření. Nízká míra hlášených úrazů se však drží i v roce 2022, kdy již nebyla činnost organizací omezena. Snížení úrazovosti se týká jak běžné pravidelné činnosti během roku, tak i táborů. Přesto zůstávají prázdninové měsíce nejvíce úrazovými. Červenec je zároveň měsícem, kdy se koná největší množství táborů.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf  1

Hodnoty v celých číslech

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 2

Hodnoty v %

Kde k úrazům dochází

K úrazům nejčastěji dochází na táborech, jedná se o celou polovinu úrazů. Ve stejné míře dojde ke zranění při pravidelné činnosti (typicky v oddílech) nebo při jiných akcích, jako jsou například výpravy.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf  3

Hodnoty v %

Více než polovina úrazů se přihodí při pobytu ve volné přírodě, další třetina na sportovištích. Ke zbylým úrazům dojde v objektech a jinde.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 4

Hodnoty v %

Aktivity při úrazech

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf  5

Hodnoty v %

Mezi hlavní činnosti, při kterých dochází k úrazu, náleží hra či závod, a to především během letních táborových aktivit. K úrazům při sportu dochází naopak spíš během pravidelné spolkové činnosti. Nejčastěji jde o úrazy zapříčiněné pádem. Další kategorii tvoří úrazy při podpůrné činnosti. Jde o zranění způsobená během vaření (například opaření) nebo při práci se dřevem, běžně štípání dřeva. Mezi zbylé činnosti patří noční táborové aktivity, horolezectví, koupání, nebo cestování. Těchto úrazů je však minimum. Více než pětina úrazů se stane při jiné činnosti. Jde často o náhodné úrazy, nezapříčiněné žádnou konkrétní aktivitou – například zakopnutí při vylézání ze stanu.

U dětí dochází i k ojedinělým úrazům, jako je kopnutí do betonové zdi, zakopnutí o vlastní nohu, popálení se o komín nebo úder měkčeným mečem do zubu. Jedna účastnice tábora také dostala hůlkou do nosu.

Typy úrazů a léčba

Mezi nejčastější zranění se řadí zlomeniny, jde o necelou třetinu (30 %) všech úrazů. Další zranění jsou podvrtnutí, která činí cca pětinu (22 %). 10–12 % úrazů jsou pohmoždění, rány, nebo nalomení. Dalších úrazů je už méně, jedná se o popáleniny, poranění šlach nebo ulomené zuby. Popáleniny nejsou způsobeny při aktivitách hasičských oddílů, ale při podpůrných aktivitách, jako je vaření.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 6

Hodnoty v %

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 7

Hodnoty v %

Průměrný počet dnů léčby je 27. Lehčí úrazy, které jsou vyléčeny do dvou týdnů, jsou zastoupeny zhruba ve stejné míře jako zranění s dobou léčení do jednoho měsíce i do čtvrt roku. Pouze 1 % vzniklých úrazů bylo léčeno déle než čtvrt roku.

Sociodemografické údaje

Úrazy se nejčastěji týkají dětí, zhruba třetina (31 %) zranění se ale přihodí dospělým. Je však nutné brát v úvahu, že dospělých je na těchto akcích menší počet. Oproti předešlým rokům však úrazů dospělých přibylo, a to více než dvojnásobně. V období let 2018–2021 činilo procento úrazů dospělých 14, v roce 2022 je to 31. Věkově se úrazy nejčastěji týkají teenagerů – dětí od 12 do 15 let.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 8

Hodnoty v %

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 9

Hodnoty v %

Úrazy postihují v podobné míře muže i ženy. O něco více nehod se přihodilo mužům.

Youthwiki – Úrazy 2022 – graf 10

Hodnoty v %

Logo YouthwikiÚdaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu Youthwiki najdete další informace k neformálnímu vzdělávání a činnosti organizací mládeže.

Spolufinancováno Evropskou unií

Napsal: Nela Andresová