2. Nová legislativa…

Nová legislativa pro létání s dronem

Létání s dronem má svá určitá pravidla a je nutné se s nimi seznámit. Vždy platí však nejdůležitější pravidlo, a to je létání s rozumem. Doposud to bylo tak, že hobby letci nepotřebovali žádné speciální povolení, jelikož nevyužívali dron pro výdělečnou činnost. Registrace byla nutná jen pro piloty, kteří využívali dronu ke komerčním účelům, a potřebovali tak speciální zkoušky u ÚCL (Úřadu pro civilní letectví). Dron v takovém případě musel být pojištěný a dotyčný pilot musel mít speciální povolení na letecké práce. V obou kategoriích létání (hobby, profi) museli piloti dodržovat určitá pravidla, která se řídila tzv. Doplňkem X, vytvořeným ÚCL. Pro potřeby organizací pracující s dětmi a mládeží se budeme zajímat jen o hobby létání bez komerčních účelů. Ode dne 1. 1. 2021 platí nová pravidla létání s dronem sjednocená pro celou EU.

Nejdůležitější pravidla pro létání s drony od 1. 1. 2021

Registrace dronu

Registrace dronu na Úřadu pro civilní letectví je od začátku roku 2021 je povinná i pro hobby letce. Váže na provozovatele, který si při registraci podle svého IČ vygeneruje identifikační štítky se svým unikátním kódem. Pokud bude mít např. tři různé drony, se kterými létá, bude mít tři štítky se stejným číslem provozovatele, které slouží jako taková droní SPZ. Registrace provozovatele je zdarma.

Registrace pilota

Každý pilot dronu musí projít testem ÚCL podle své kategorie provozu, a získá tak svůj vlastní pilotní průkaz (registrační číslo pilota), který se váže na osobu. Pro běžné využití při činnosti organizací pracující s dětmi a mládeží stačí složit online test. Registrace a složení testu online je zdarma.

Minimální věk pilota

Minimální věk pilotů u kategorie OPEN je stanoven na 16 let.

Letová výška

Pravidla, kde rozhodovala letová hladina 300 metrů nad povrchem, se nově budou týkat hladiny 120 metrů. Toto pravidlo platí pro celou EU a naše maximální výška je tedy 120 m nad povrchem či místem vzletu.

Vzdálenost od lidí a překážek

K lidem se můžete s dronem přiblížit maximálně na vzdálenost 30 metrů, k překážkám pak na 15 m. Za určitých okolností se můžeme přiblížit až na vzdálenost 5 m a to s využitím tzv. TRIPOD módu (pomalý mód u dronů DJI pro bezpečné létání s využitím senzorů pro detekci překážek). Vždy se snažíme dodržovat pravidlo 1:2 (budova vysoká 10 m – vzdálenost od budovy 20 m).

Omezení pro letiště a zakázané zóny (NP, letiště, …)

Pro létání s dronem existuje řada zakázaných míst, ve kterých se nesmíte pohybovat. Jedná se např. o prostory letiště, armádní objekty apod. Na odkazech níže naleznete mapu těchto míst.

Další kapitola →


Obsah příručky:

  1. Úvod
  2. Nová legislativa pro létání s dronem
  3. Registrace provozovatele a pilotů
  4. Do jaké kategorie spadá můj dron?
  5. Pojištění
  6. Základy bezpečnosti létání
  7. Rady, jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem
  8. Jaký typ dronu je vhodný pro tábornickou činnost?
  9. Parametry při výběru dronu
  10. Zdroje a užitečné odkazy