4. Do jaké kategorie…

Do jaké kategorie spadá můj dron?

Evropská legislativa při provozu dronů (i dron je letadlo) a modelů zohledňuje míru rizika. To znamená, že se hledí nejen na váhu dronu, ale i na způsob jeho provozu.

Následující část může být matoucí, neboť obsahuje dva druhy tříd. Zatímco třídy typu A specifikují provozní omezení, třídy typu C se týkají fyzických vlastností dronů. Třídy provozních omezení (A) jsou přímo vázány na třídy bezpilotních letounů (C). To znamená, že provoz každé třídy dronů (C) je regulován jednou či více třídami provozního omezení (A).

Tato otázka nejen že může zaznít v testu, ale je hlavně důležitá pro to, abyste po registraci věděli, jaké nuance v pravidlech létání platí pro váš typ dronu. Předpokládejme, že většina z vás má doma dron do 25 kg pro volnočasové využití, a bude proto spadat do jedné z podkategorií kategorie Open: A1, A2, nebo A3. Ale pro každou kategorii platí trochu jiná pravidla

Třída “A” – provozní omezení

Podkategorie A1 – A3 značí rizikovost provozu. Každá třída má svá omezení, stanovené minimální podmínky pro létání v této třídě a také stanovené, jaké drony v ní mohou létat.

A1 = nízké riziko, povinné základní vzdělání – online kurz a online test

 • drony vyrobené před 31.12.2020 ve váhové kategorii do 500 g
 • drony vyrobené po 1.1.2021 třídy C0 (do 250 g), C1 (250–900 g) nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 250 g a s maximální provozní rychlostí nižší než 19 m/s
 • letadla třídy C1 nesmí přelétávat nad shromážděním osob a pilot musí důvodně předpokládat, že nepřeletí nad žádnou nezapojenou osobou
 • ostatní letadla v kategorii A1 se musí pouze vyhnout přelétávání nad shromážděním osob
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, pro kategorii C1 navíc absolvoval online kurz a zkoušku

A2 = vyšší riziko, povinné vyšší vzdělání (základní vzdělání + doplňkový test a praktická zkouška)

 • drony vyrobené před 31.12.2020 ve váhové kategorii 500 g – 2 kg
 • drony vyrobené po 1.1.2021 třídy C2 (900 g – 4 kg)
 • udržení bezpečné vodorovné vzdálenosti nejméně 30 metrů od nezapojených osob (lze snížit až na 5 metrů při nízkorychlostním režimu letu)
 • sjednané pojištění odpovědnosti z provozu dronu
 • pilot je obeznámen s uživatelskou příručkou, absolvoval online kurz a zkoušku, podal prohlášení o praktickém výcviku a složil další rozšířenou zkoušku z teorie

A3 = nízké riziko, povinné základní vzdělání – online kurz a online test

 • drony vyrobené před 31.12.2020 ve váhové kategorii 500 g – 25 kg
 • drony vyrobené po 1.1.2021 třídy C2 (900 g – 4 kg), C3 (4 kg – 25 kg), C4 (modely) nebo pro soukromé stavby letadel s MTOM do 25 kg
 • udržení horizontální vzdálenosti alespoň 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a za letu v prostoru, kde pilot důvodně předpokládá, že provozem nebudou ohroženy nezapojené osoby
 • pilot absolvoval online kurz a zkoušku
 • pro běžnou oddílovou a táborovou činnost je dostačující nejméně riziková kategorie A3

Třída “C” – Fyzické vlastnosti dronu

Jedná se o označení třídy dle směrnice (EU) 2019/945), (EU) 2020/1058. Rozdělení je stanoveno dle hmotnosti, ale nejedná se o jediný parametr, který drony pro zařazení do jednotlivých tříd musí splňovat. Pro drony, vyrobené po 1. 1. 2021 bude již na dronu uvedený štítek s příslušnou kategorií, která je uvedena níže..

 • C0 – drony do 250 g (může létat v A1)
 • C1 – drony 250 g – 900 g (může létat v A1)
 • C2 – drony 900 g – 4 kg (může létat v A2, A3)
 • C3 – drony 4 kg – 25 kg (může létat v A3)
 • C4 – vyrobené modely a drony do 25 kg (může létat v A3)

Drony, které byly vyrobeny před 31. 12. 2020 nemají stanovenou třídu C, ale řídí se níže uvedeným váhovým rozdělením a mohou létat v těchto kategoriích:

 • A1 – drony do 500 g
 • A2 – drony 500 g – 2 kg
 • A3 – drony 500 g – 2 kg, 2 kg – 25 kg

Tato pomůcka bude platit pro z výroby neoznačené drony do konce přechodného období, a to do 1. 1. 2023. Po tomto termínu spadnou všechny drony do 250 g do podkategorie A1 a všechny drony nad 250 g do kategorie A3.

Bližší rozdělení dronů a omezení jejich provozu naleznete v následujících tabulkách.

Další kapitola →


Obsah:

 1. Úvod
 2. Nová legislativa pro létání s dronem
 3. Registrace provozovatele a pilotů
 4. Do jaké kategorie spadá můj dron?
 5. Pojištění
 6. Základy bezpečnosti létání
 7. Rady, jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem
 8. Jaký typ dronu je vhodný pro tábornickou činnost?
 9. Parametry při výběru dronu
 10. Zdroje a užitečné odkazy