Oblasti výuky

Technické kurzy

Logo projektu Vzdělávačky

Časová dotace: 8–16 hodin

Programy například nabízí pedagogickým pracovníkům teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na práci a činnosti v programu ESO, související s elektronickou správou organizace, kroužku nebo oddílu. Účastníci se seznamují a dále zdokonalují s vedením administrativy a s tím souvisejících dalších činností v digitálním elektronickém prostředí. Účastníci tak reálným způsobem pochopí základní principy elektronické správy a další možné způsoby, možnosti a zjednodušení při použití ve své praxi.

Dále se zaměřují na teoretickou i praktickou výuku, která je zaměřena na hospodaření a vedení táborového účetnictví. Kurz provede účastníka skrz jednotlivé právní normy upravující účetnictví související s táborovou agendou, účetní doklady až po vyhotovení táborového vyúčtování. Účastník se seznámí s účetními programy a jejich správným používáním. V rámci praktické části vzdělávacího programu bude příležitost si vyzkoušet modelový účetní průběh tábora a řešení modelových krizových situací. Účastník bude poučen o rizicích spojených s nedodržení zákonných povinností.

U dalších programů je cílem seznámit účastníky se základními principy vzniku fotografie a naučit je, jak dosahovat kvalitních výsledků nejen použitím základních metod, ale postupně i jejich kombinací. Zafixovat v nich správné návyky a formou praktických cvičení v nich tyto dovednosti upevňovat a automatizovat tak, aby přešly z roviny pochopení principů do módu rutinního používání. Interaktivním způsobem získané znalosti jim dají ucelený přehled o fotografické tématice a kvalitní základ pro rozvoj dalších odbornějších dovedností.

Vzdělávací programy:

Napsal: Marek Krajči