Archa 5/2011

5/2011

Archa 5/2011

Evropský rok dobrovolnictví a dětská sdružení

vydáno: 01.10.2011

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Evropský rok dobrovolnictví a jeho inspirace dětmi a mládeží
Str. 3 Práce, matka pokroku, ve mlýně na Oparně
Str. 4 O výsadbu „svatoanežských“ lip je velký zájem / Význam dobrovolné práce s dětmi a mládeží pro společnost
Str. 5 Brontosaurům v Himálajích fandí 14. dalajláma
Str. 6 – 7 Se zaujetím, spolehlivě a skromně
Str. 8 Klíčení
Str. 9 Zeptali jsme se… / Glosa: Být dobrovolníkem… / Umačkáni dětmi
Str. 10 – 11 O Limě a dobrovolnictví v Peru / Dobrovolnice z Duhy tváří kampaně k ERD
Str. 12 – 13 Do veřejného dění musejí mladí kecat neustále / Chcete nabídnout svou pomoc při řešení mimořádných událostí?
Str. 14 – 15 SEM – Sdružení evangelické mládeže
Str. 16 – 17 Skauti drží krok s dobou / Dvacátý ročník Sportovně turistické olympiády / Dvanáct dětí převzalo letenky na Mars
Str. 18 – 19 ČRDM udělila podesáté Cenu Přístav / Krátce z ČRDM
Str. 20 Zástupci členských spolků ČRDM besedovali s ředitelem Odboru pro mládež MŠMT
Str. 21 Dobrovolníci zkrášlují svou obec / Napříč Prahou přes tři jezy
Str. 22 Jednou větou ze sdružení dětí a mládeže / Nestačí jen vyprávět, je třeba zažít
Str. 23 Anketa: Jací literární nebo filmoví hrdinové vás provázeli v dětství? / Pozvánka na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Str. 24 Fotogalerie Archy