Archa 7/2010

7/2010

Archa 7/2010

Žijeme uměním, tvoříme, skládáme, hrajeme…

vydáno: 01.11.2010

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Fotogalerie Archy
Str. 3 Tvoříme, zpíváme a hrajeme, i když nejsme umělci
Str. 4 – 5 O jedné dračí slavnosti – příběh Letního domu / Folkový kvítek 2011 hledá nové talenty
Str. 6 Múzy lidové písně v Domě armády Praha
Str. 7 Sdružení Roztoč: „Kolotoč umění a tradic“
Str. 8 – 9 Skupina Stát u ministra školství / Zasedla komora mládeže / O vzdělávání zdravotníka zotavovací akce
Str. 10 Fotosoutěž: Podzimní návrat na letní workcampy
Str. 11 Slam poetry – znovuobjevená síla slov
Str. 12 Národní divadlo je tu i pro děti
Str. 13 Šestkrát Cena Přístav
Str. 14 – 15 Důležité je mít jasná pravidla pro všechny
Str. 16 „Jiné odpoledne“ nabízí všem stejné šance
Str. 17 Aktivita je pro děti alternativou, šancí a nadějí
Str. 18 19. ročník Sportovně-turistické olympiády / 10 let Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje / Benefiční výstava fotografií podpoří dobrou věc
Str. 19 Smích, pot a zkušenosti
Str. 20 Adam.cz