Archa Příloha Archy 5/2012

Příloha Archy 5/2012

Archa Příloha Archy 5/2012

P.A.V.E. – Politický program pro dobrovolnictví v Evropě

vydáno: 02.11.2012

ke stažení v PDF

Obsah čísla

P.A.V.E. (Policy Agenda for Volunteering in Europe – Politický program pro dobrovolnictví v Evropě)