Archa Příloha k č. 6/2004

Příloha k č. 6/2004

Archa Příloha k č. 6/2004

Vnitřní příloha k č. 6/2004

vydáno: 01.10.2004

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1–4 20. valné shromáždění ČRDM / Noví zájemci o členství v ČRDM / Drobné zprávy / Elektronická správa oddílu a podvojné účetnictví – nabídka všem sdružením dětí a mládeže ČRDM!