Aktuality

Díky kartě KID dokážete měnit osudy ohrožených dětí

KID karta

Karta KID (kooperace-identifikace-důvěra) je pomůcka pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte.

Karta je určena pro učitele a další pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Poskytuje jednoduchá vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Obsahuje také seznam důležitých kontaktů, které je vhodné si doplnit dle místní situace.

Její různé verze dle pracovníků a také vzorovou KID kartu pro Mostecko naleznete na webu Signály (cosiv.cz). Ve vzorové kartě najdete i návrhy na doplnění konkrétních situací, postupů a lokálních kontaktů pro práci s ohroženým dítětem. Dle příkladu Mostecka lze upravit dle vašich potřeb i pro další území ČR.

Více…

Karta KID pro učitele a pedagogické pracovníky…

Napsal: Marek Krajči

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení