Aktuality

Evropské peníze na aktivity mládeže jsou ohroženy

Program „Mládež“, jak jej známe nyní (viz www.youth.cz), končí letošním rokem a měl by být nahrazen novým programem „Mládež v akci“. Jeho cíli budou: podpora aktivního občanství, rozvoj solidarity mezi mladými lidmi, podpora aktivit mládeže a evropské spolupráce v politice vůči mládeži. Nový program je ambicióznější ve svém rozsahu – pokrývá více typů i druhů aktivit a zahrnuje více zemí než dosud. Seznámit se s ním můžete na http://europa.eu.int/ (PDF).

Příprava nového programu procházela doposud standardním legislativním procesem v institucích EU. Nyní však programu hrozí, že jeho záměry nebudou moci být naplněny kvůli malému množství peněz. Důvodem jsou škrty v rozpočtovém rámci Evropské unie na léta 2007 – 2013, ke kterým došlo na jednání Evropské rady v prosinci 2005.

Současný program „Mládež” má roční rozpočet zhruba 700 miliónů Euro. Pro nový program „Mládež v Akci” navrhla Evropská komise, kvůli jeho rozšíření, každoroční rozpočet ve výši 915 miliónů Euro. Evropský parlament tuto částku navrhl ještě navýšit, a sice na 1,128 miliardy Euro. Avšak podle informací po prosincových škrtech, navrhla Evropská rada snížení částky o 34 %, tedy na 604 miliónů Euro ročně. To je ještě méně než dosud, navíc v situaci, kdy by se měl program rozšířit o nové aktivity a státy!

Řada sdružení dětí a mládeže v České republice získává pro své zajímavé a užitečné projekty z programu Mládež výraznou podporu. Má díky ní možnost přijímat zahraniční dobrovolníky a vysílat své ven na zkušenou, uskutečňovat dvou a vícestranné výměny, dělat něco užitečného pro společnost kolem nich. To vše je teď v sázce.

Co proti tomu můžeme udělat?
Evropský parlament se snaží zvýšit rozpočet v oblasti 3b – Občanství, kam program „Mládež v akci” spadá. Bude se na něm muset shodnout se zástupci národních vlád – Evropskou radou – a Evropskou komisí. Evropské fórum mládeže se již obrátilo dopisem na zastoupení jednotlivých členských zemí EU a na poslance Evropského parlamentu. Podobné aktivity činí i národní rady mládeže včetně ČRDM. Ta oslovila české europoslance a europoslankyně se žádostí o podporu navýšení financí. Kontaktujte je také a podpořte snahu o lepší financování aktivit mládeže! E-mailové adresy europoslanců ráda poskytne kancelář ČRDM, nebo je najdete na webu www.europarl.eu.int.

Napsal: admin