Aktuality

MŠMT hledá zástupce mladých lidí do Rady pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání

Porada (ilustrační foto Shutterstock)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) hledá zástupce mladých lidí v České republice do Rady pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání (dále jen „Rada“). Jedná se o poradní a iniciativní orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který zahajuje svoji činnost v souvislosti se schválenými Prioritami MŠMT pro roky 2022 a 2023 v oblasti mládeže v kontextu se Strategií 2030+.

Pokud jste aktivní mladý občan České republiky, máte již nějaké zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a mládežnických organizací, chcete zastupovat mladé lidi při vytváření politiky mládeže na národní úrovni a splňujete níže popsaná kritéria, neváhejte a přihlaste se do výběrového řízení na tuto pozici do 25. 7. 2022.

Hledáme mladého člověka, který splňuje následující:

  • je ve věku 18–26 let včetně;
  • je ochoten/ochotna aktivně se osobně (v případně potřeby on-line) účastnit zasedání Rady v prostorách MŠMT Praha minimálně 2× ročně;
  • má zkušenosti s prací v oblasti mládeže (nestátní nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží, nezávislá iniciativa mládeže, studentské spolky, školní kluby, parlamenty dětí a mládeže apod.);
  • má zájem o národní politiku v oblasti mládeže v České republice;
  • je ochoten dobrovolně se podílet na práci Rady i nad rámec zasedání a spolupracovat s dalšími členy Rady či zástupci MŠMT;
  • má časovou kapacitu na tuto funkci po dobu nejméně 1 roku od jmenování.

Jak se stát zástupcem mladých v Radě?

Zašlete na e-mailovou adresu Helena.Knappova@msmt.cz následující dokumenty, a to nejpozději do 25. 7. 2022:

  • stručný životopis v ČJ;
  • popis zkušeností s prací v oblasti mládeže.

Zdroj: MŠMT

Napsal: Marek Krajči