Úrazové pojištění

Výběrové řízení na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže na rok 2003

Zápis z jednání komise

Oznámení o úrazu

Tabulky s bodovým hodnocením


Hodnocení bodu a) obsah smlouvy – pojistné plnění pro děti. Body za tento ukazatel budou násobeny koeficientem 2,5. Body byly přidělovány od 1 (nejhorší) do 6 (nejlepší).
pojišťovna denní odškodné trvalé následky úrazu smrt následkem úrazu součet bodů konečný výsledek
Česká pojišťovna 4 1 3 8 20
Generali 6 6 6 18 45
Hasičská vzájemná pojišťovna 5 4 5 14 35
IPB Pojišťovna 1 2 1 4 10
Kooperativa 2 5 4 11 27,5
Pojišťovna ČS 3 3 2 8 20

Hodnocení bodu a) obsah smlouvy – pojistné plnění pro dospělé. Body za tento ukazatel budou násobeny koeficientem 2. Body byly přidělovány od 1 (nejhorší) do 6 (nejlepší).
pojišťovna denní odškodné trvalé následky úrazu smrt následkem úrazu součet bodů konečný výsledek
Česká pojišťovna 6 2 2 10 20
Generali 5 4 6 15 30
Hasičská vzájemná pojišťovna 4 3 4 11 22
IPB Pojišťovna 1 1 1 3 6
Kooperativa 2 5 6 13 26
Pojišťovna ČS 3 6 3 12 24

Hodnocení bodů b) doba praxe v oblasti úrazového pojištění, c) případné zkušenosti s tímto typem a rozsahem pojištění, d) administrativní náročnost na nahlášení a řešení pojistné události, e) případné reference v oblasti tohoto typu a rozsahu pojištění, f) ratingové ohodnocení. Body za tyto ukazatele budou násobeny koeficientem 0,5. Body byly přidělovány od 1 (nejhorší) do 6 (nejlepší).
pojišťovna b) c) d) e) f) součet bodů konečný výsledek
Česká pojišťovna 6 2 1 0 4 13 6,5
Generali 2 6 5 0 4 17 8,5
Hasičská vzájemná pojišťovna 4 6 3 0 0 13 6,5
IPB Pojišťovna 3 1 5 0 0 9 4,5
Kooperativa 5 4 5 0 4 18 9
Pojišťovna ČS 2 2 5 0 0 9 4,5

Celkový konečný výsledek
pojišťovna bodový zisk
1. Generali Pojišťovna a.s. 83,5
2. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 63,5
3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 62,5
4. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 48,5
5. Česká pojišťovna a. s. 46,5
6. IPB Pojišťovna, a.s. 20,5

Napsal: admin