Jak se stát členem ČRDM

Podmínky přijetí do ČRDM

O členství v České radě dětí a mládeže mohou žádat pouze organizace, které jsou regulérně právnickými osobami, tedy jsou zapsány v rejstříku; o členství mohou žádat i nově vzniklé organizace. Organizace musí mít ve stanovách (zakládací listině apod.) zakotvenou práci s dětmi a mládeží nebo pro děti a mládež.

Organizace, které žádá o členství, musí zaslat:

  • přihlášku ke členství,
  • kopii aktuálních stanov (zakládací listiny apod.),
  • Výroční zprávu nebo obdobnou zprávu o činnosti organizace.

Výše uvedené dokumenty posílejte poštou na adresu Kanceláře ČRDM a zároveň elektronicky na adresu sekretariat@crdm.cz.

K žádosti se nejprve vyjadřuje Představenstvo ČRDM (to buď přijetí doporučí, nebo nikoli), o přijetí nové organizace se pak pokaždé hlasuje na Valném shromáždění ČRDM. Základní podmínky, které ona organizace musí splňovat,  jsou popsány ve stanovách ČRDM. Jednou z podmínek členství v ČRDM je úhrada členského příspěvku; pro rok 2019 činí členský příspěvek 3 Kč za každého člena do 26 let (minimálně však 500 Kč za organizaci).

S případnými dotazy se obracejte na Kancelář ČRDM.