Publikace

Z nevýhody výhoda

Z nevýhody výhoda – titulní strana

Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami

Rádi bychom pomocí této příručky představili vedoucím dětských kolektivů i ostatním zájemcům souhrn základních informací týkajících se různých druhů specifických potřeb, s nimiž mohou přicházet děti do oddílů. Prostřednictvím dostupnosti informací o specifických potřebách a díky konkrétním návodům a tipům na to, jak pracovat na začleňování dětí s nimi do volnočasových organizací, se snažíme o to, aby znevýhodnění nebyla pro vedoucí něčím neznámým, čeho by se měli obávat. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se práce s dětmi se specifickými potřebami stala přirozenou součástí fungování dětských kolektivů.

Stáhněte si publikaci v PDF:

Příručka byla vydána za podpory projektu MŠMT Posilování kompetencí institucí neformálního vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží se specifickými potřebami pro členské organizace České rady dětí a mládeže.

 

Napsal: Marek Krajči