Oblasti výuky

Měkké, prezentační a vzdělávací dovednosti

Logo projektu Vzdělávačky

Časová dotace: 8–16 hodin

Kurzem Vás provede zkušený lektor s dlouholetou praxí v koučingu a v reprezentativním vystupování. Provede Vás technikami komunikace a strukturou rétoriky.

Cílem je interaktivním způsobem podpořit u účastníků rozvoj komunikačních, prezentačních, personálních a sociálních kompetencí, kompetencí k řešení problémů a konfliktních situací. Kurz pomůže implementovat do práce pedagoga a vedoucího dětského kolektivu metody a situace, které povedou k rozvíjení osobnosti a kompetencí dětí a mládeže. Bude vést k porozumění potřebám účastníků vzdělávacího programu, podněcovat je k budování vztahů mezi účastníky, k osvojení umění efektivní prezentace a efektivního naslouchání.

Vzdělávací programy:

 • Rozvoj prezentačních dovedností
 • Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací
 • Šifry a šifrovací hry jako vzdělávací prostředek
 • Jak na hry
 • Jak na učení hrou
 • Jak na nové hry
 • Mistr her – škola realitou pro náročné
 • Jak na hru jako prostředek výchovy a vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Seminář o práci s dětmi s různými specifiky (volitelné moduly: pohybové, zrakové, sluchové, mentální, ADHD, Aspergerův syndrom)
 • Seminář o práci s dětmi s kulturním a sociálním znevýhodněním
Napsal: Marek Krajči