Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA – Cestou ze školy

(PRAHA 30. srpna 2006) – S příchodem nového školního roku vyvstávají před dětmi a jejich rodiči staronové starosti. Jak zvládnout přechod z prázdninové pohody do školního režimu? Jak co nejlépe vyhovět nárokům kladeným na žáky a žákyně v jednotlivých předmětech? A čím naplnit čas, který dítěti „nespolkne“ škola? Nabídka je široká – od jazykových kurzů a hudebních či výtvarných kroužků až po sportovní týmy. Stranou pozornosti při výběru takzvaných volnočasových aktivit by ovšem rozhodně neměla zůstat ani sdružení, jejichž programem je celoroční mimoškolní výchova neboli neformální vzdělávání, tedy „práce s dětmi“.

Právě tato sdružení totiž mohou stát – doslova i v přeneseném významu – někde na půli cesty mezi školou a domovem. Anebo mohou dokonce zafungovat i jako zeď mezi dítětem a nebezpečím, které na ně cestou ze školy možná číhá – ať už jde třeba o drogy, hrací automaty nebo závadové pouliční party.

Oproti hodinám angličtiny, klavíru či hokejovému tréninku mají dětská a mládežnická sdružení navíc jednu přednost. Učí své svěřence sociálním dovednostem, které si jinde – školu nevyjímaje – tak snadno neosvojí. „V životě dítěte školního věku hrají nezastupitelnou roli. Rozvíjejí totiž dítě ve všech směrech – emočně, sociálně, charakterově, komunikačně, učí dítě pracovat v týmu, přijímat zodpovědnost, posilují kreativitu. To vše v bezpečném, ale přitom zajímavém a dynamickém prostředí vrstevníků,“ míní předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Pavel Trantina.

V ČRDM lze nalézt téměř stovku sdružení nabízejících program více než 200 000 mladých lidí. Z asi nejznámějších sem patří Junák – svaz skautů a skautek ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr či Hnutí Brontosaurus. Z těch méně známých místních pak například zlínský Smaragd, chrudimský Altus, Klub dobré zprávy z Lysé nad Labem nebo chebští Rokršti. Stejně rozmanité jako názvy jednotlivých juniorských formací je i náplň jejich činnosti, nabízená dětem. Komu učarovala romantika severoamerických indiánů, může ji nalézt v Lize lesní moudrosti; kdo má zalíbení v chemických a fyzikálních pokusech a hrátkách, tomu přijde vhod Asociace malých debrujárů ČR a zájemcům o ekologii zase Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Námětů pro programovou náplň je nepřeberně, a tak se tu pod jednou „střechou“ sešli příznivci Keltů (Boii), Mládež Českého červeného kříže, milovníci koní (Jockey Club Malý Pěčín) i zálesáci (Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě).

Začátek školního roku zkrátka znamená také novou šanci pro děti, které by se chtěly do nějakého jim sympatického spolku přihlásit. Řada členských organizací ČRDM právě v tomto období otevírá zájemcům své dveře dokořán a pořádá akce, na nichž prezentuje svoji činnost. Pražané, ale i návštěvníci hlavního města tak mají v těchto dnech možnost zhlédnout kupříkladu Pražský jarmark na Ovocném trhu, kde vystoupily mj. dětské soubory náležící k Folklornímu sdružení ČR. Bohatý kalendář jeho akcí, pořádaných po celé ČR, lze nalézt na www.fos.cz.

Přidejte se k dětským reportérům!, vybízí malé adepty novinařiny Klub Domino, Dětská tisková agentura (www.dta.zde.cz). Také toto sdružení rádo přivítá v řadách svých dopisovatelů a reportérů nové tváře. Jeho vedení proto na každé záříjové pondělí připravilo „Den otevřených dveří“ v ulici Na Nivách 314 v Praze 4. Zájemci si mohou prohlédnout všechny prostory Centra dětské komunikace, studio dětského Rádia Domino, redakci dětských novin i počítačovou učebnu. Zároveň si mohou vybrat kroužek základů psané nebo rozhlasové žurnalistiky; pro pokročilejší je připraven roční Kurz tvůrčí komunikace.

Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava zase od září nabízí kromě jiného i dětský křesťanský klub Awana. „S Awanou můžete aktivně sportovat, dozvědět se více o Bohu, setkat se s novými lidmi a pořádně si zasoutěžit. Scházíme se pravidelně každou středu od 16:00 do 18:00,“ stojí na webových stránkách www.elimopava.cz.

To jsou však jen tři příklady z mnoha – seznam členských sdružení ČRDM je pochopitelně mnohem delší. Spolu s potřebnými kontakty je zájemci naleznou na adrese www.crdm.cz.

Kontakt:
Kristýna Makovcová, manažerka komunikace a PR,
kristyna.makovcova@crdm.cz, tel.: 234 621 210

Napsal: admin