Archa 3/2008

3/2008

Archa 3/2008

Neformální vzdělávání v dětských sdruženích

vydáno: 01.04.2008

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Fotogalerie Archy
Str. 3 Blahopřání nově zvolenému předsedovi ČRDM / Témata a uzávěrky Archy 2008
Str. 4 – 5 V čele ČRDM stanul woodcrafter Aleš Sedláček
Str. 6 Vzděláváme (se) také mimo školu / Principy neformálního vzdělávání v Gaudolinu
Str. 7 MHJ – ohlédnutí za zkouškami hasičů / Poznámka k neformálnímu vzdělávání v dětských sdruženích
Str. 8 – 9 Vzdělávací systém Junáka / Školení vedoucích programu EDIE
Str. 10 – 11 Neziskové vzdělávání – máme budoucnost?
Str. 12 – 13 Prázdninová škola Lipnice - zážitkem pro život
Str. 14 – 15 Pořadatelé představili 10. ročník Bambiriády / Emílie Kostrová z Bučovic získala všechny Ámose
Str. 16 Pamětní odznak Blance Liškové
Str. 17 Pionýr spustil 4. ročník kampaně k letním táborům
Str. 18 Bude zájmové a neformální vzdělávání podpořeno z ESF?
Str. 19 Řádění vichřice Emma…
Str. 20 Deset pestrých let České rady dětí a mládeže (Vybráno z Archy 2002 – 2003)