Archa 8/2008

8/2008

Archa 8/2008

Být malou organizací…?

vydáno: 01.10.2008

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Fotogalerie Archy
Str. 3 Mít svůj šém
Str. 4 Malá sdružení přinášejí pestrost
Str. 5 Anketa: Výhody a nevýhody malého sdružení
Str. 6 – 7 Logo máme na nočním nebi
Str. 8 Mladí rokovali v Jihlavě o Evropské unii
Str. 9 Cena Karla Velikého pro mladé Evropany / Evropský týden mládeže po bruselsku
Str. 10 – 11 Konáme dobro, protože… na to máme glejt od státu aneb Status veřejné prospěšnosti přichází do neziskového sektoru / Komerční neziskovka aneb Jak získat peníze na neziskovou činnost
Str. 12 – 13 Neplkáme a měníme svět / Totalita, stále živé téma
Str. 14 Jedem na kohouty / Regionální výměna zkušeností opět v Třebíči / Osobité kalendáře 2009
Str. 15 Dobrovolníci vracejí na Kosí potok původní odrůdy ovocných stromů / Izraelské putování českých studentů krajinou Marsu
Str. 16 – 17 NIDM: Novinky z výzkumu o dětech a mládeži / Ativitaerk v neformálním vzdělávání
Str. 18 Městečko, kde vládnou děti
Str. 19 Vánoční malování
Str. 20 Deset pestrých let České rady dětí a mládeže (Vybráno z Archy 2007 – 2008)