Archa Příloha k č. 4/2003

Příloha k č. 4/2003

Archa Příloha k č. 4/2003

Vnitřní příloha k č. 4/2003

vydáno: 01.10.2003

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1–2 Dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR/ Týká se to nás všech – aneb práce skupiny Stát ČRDM / Drobné zprávy