Aktuality

Děti na táborech se budou muset testovat každý týden

Test na COVID-19 (foto archiv ČRDM)

Česká rada dětí a mládeže spolu s Asociací dětské rekreace ČR a se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže ČR žádají Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ) o změnu pravidel pro tábory. Podmínky pro vstup na akce jsou sjednocené pro všechny typy aktivit (volnočasové aktivity, sport, kultura, ubytování apod.), což vítáme, přesto se zde objevuje podmínka, která je pro nás velmi překvapivá, a nesouhlasíme s ní.

Podmínky pro vstup na akce upravuje mimořádné opatření ze dne 7. 6. 2021, které mj. stanovuje podmínky pro vstup do volnočasových aktivit, oddílových schůzek, výprav, ale i táborů:

 • PCR test ne starší 7 dnů;
 • antigenní test ne starší 72 hodin;
 • prodělané onemocnění COVID ve lhůtě do 180 dnů;
 • nejméně 22 dnů po 1. dávce očkování;
 • potvrzení od zaměstnavatele či ze školy, že je osoba testována s negativním výsledkem;
 • čestné prohlášení rodičů, že je dítě testováno ve škole;
 • antigenní test na místě.

Tyto podmínky je však nutné kontrolovat každých 7 dnů, a to i v případě, že se jedná o tábor na zelené louce, kde se děti v mezičase s nikým nepotkaly. Povinnost opakovaného testování na táborech považujeme za problém a to z několika důvodů:

 • Již od dubna jsme byli MZ ujišťováni, že se podmínky pro letní tábory zásadně nezmění. Informace o testování dětí před akcemi jsme obdrželi, povinnost opakování testů během táborů však nikdo nezmínil. Tato nová povinnost ohlášená 3 týdny před začátkem prázdnin výrazně zkomplikuje organizaci tábora.
 • Finanční zátěž testování po 7 dnech ponesou rodiče nebo organizátor tábora. Je těžko představitelné, že by organizátoři dokázali přesunout děti po 7 dnech na oficiální testovací místa, kde by byly testy zdarma. V případě časově delších táborů, by děti na cestě do testovacího centra nutně musely opustit izolované místo tábořiště, což nejen ohrožuje jejich bezpečnost, ale vede i k porušování jiného vládního doporučení nenavštěvovat veřejná místa.
 • Ve zveřejněných pokynech pro konání letních táborů vydaných MZ dne 3. 6. 2021 je uvedeno, že se děti mají držet v homogenních skupinách. Nevidíme proto důvod k opakování testování dětí na letních táborech, pokud s nikým nepřijdou do kontaktu. Opakování testování chápeme jako oprávněné tam, kde dochází ke kontaktu s veřejností.
 • Testování přímo na táborech pomocí samotestů bude nejen finančně, ale i organizačně velmi náročné. U menších táborů v lese se jeví samotesty jako neopodstatněné, u táborů, kterých se účastní několik stovek dětí je samotestování otázkou mnoha hodin, které zasáhnou do programu.
Napsal: Marek Krajči