Aktuality

Jiřina Šiklová a Petr Mach promluvili o neziskovému sektoru na Setkání 2008

Tisková zpráva

Praha 12. prosince 2008 – Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) uspořádala 12. prosince 2008 v zasedacím sále Konírna v Nostickém paláci pro představitele svých členských sdružení výroční akci nazvanou Setkání 2008. Hlavními hosty tentokrát byla socioložka Jiřina Šiklová a Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku. Jejich proslovy byly zaměřeny na problematiku neziskového sektoru v naší zemi. Dalším bodem programu byla prezentace projektu ČRDM Nás se to týká, který představil jeho vedoucí Jiří Zajíc. Tento projekt je zaměřen na prevenci sexuálního zneužívání na akcích sdružení dětí a mládeže.

Jiřina Šiklová na Setkání 2008 hovořila o důležitosti neziskového sektoru v České republice. Zastává názor, že místo neziskového sektoru je v naší zemi nezastupitelné a že neziskové organizace zastanou to, co není v silách státních institucí. „Já osobně bych podporovala tyto malé organizace, protože odtud roste občan, který má pocit: já mohu něco dokázat,“ pronesla mimo jiné na adresu rozmanitých nestátních neziskových organizací socioložka Šiklová. Ve svém proslovu se kromě historického exkurzu věnovala významu „neziskovek“ i politických stran na rozvoj občanské společnosti a demokracie.

Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku se ve svém vystoupení zaměřil mimo jiné na ekonomickou stránku dobrovolnictví. „Čím více se angažuje stát, tím méně jsou lidé ochotni přispívat sami, dobrovolně,“ míní Petr Mach. Zastává názor, že občanská společnost má samozřejmě „existovat a kvést“, nicméně cestu k jejímu rozvoji vidí především ve zrušení dotací ruku v ruce se snížením daní a především odbouráváním přemíry nejrůznějších regulací. Petr Mach určitou dobu svého dosavadního života působil ve skautském oddíle a později ve sdružení Mladých konzervativců.

Jak po vystoupení Jiřiny Šiklové, tak Petra Macha se v sále Konírna Nostického paláce rozpoutala zajímavá diskuze. Účastníci Setkání hostům pokládali dotazy, jimiž je vybízeli k zamyšlení se nad různými úhly pohledu na problematiku neziskových organizací.

Po promluvě Petra Macha přišel na řadu se svou prezentací projektu ČRDM Nás se to týká Jiří Zajíc. Projekt, který čerpá ze zkušeností z Bavorska, předpokládá mj., že v jednotlivých dětských organizacích se vyškolí koordinátoři a koordinátorky prevence sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. Ze strany dobrovolníků a vedoucích mládežnických spolků má jít o dlouhodobou systematickou činnost konzultovanou s odborníky. Projekt Nás se to týká myslí i na preventivní programy pro děti a dospívající. Na prezentaci projektu v Nostickém paláci navázal později v prostorách ČRDM tematický seminář, v pořadí již třetí, tentokrát za účasti německých kolegů.

Posledním bodem programu byla prezentace projektu Energy Truck firmy E.ON. Jeho prostřednictvím firma E.ON Česká republika s. r. o. nabízí sdružením speciálně upravený kamion sloužící jednak jako pojízdná „učebna“ environmentální výchovy, a jednak jako improvizované kryté podium.

Zmíněné setkání náleží k tradičním akcím Rady; koná se zpravidla v adventním čase a mívá pracovně-společenský ráz.

Kontakt:
Mgr. Lucie Celbová, manažerka komunikace a PR, Česká rada dětí a mládeže
mobil: +420 774 885 787, tel.: +420 234 621 210, e-mail: lucie.celbova@crdm.cz, www.crdm.cz

Napsal: admin