Aktuality

Stojíme za ČT! Prohlášení členů Divácké rady ČT k volbě do Rady ČT

Divácká rada ČT (foto archiv ČRDM)

Divácká rada ČT, jejíž členem je i Česká rada dětí a mládeže, požaduje odložení volby nových členů Rady ČT. V tomto smyslu zaslala poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny dopis tohoto znění:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany ČR, zejména během pandemie COVID-19.

Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby.

Jako zástupci Divácké rady Vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady ČT odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem.

Děkujeme.

V úctě

 • Asociace ekologických organizací Zelený kruh
 • Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 • Asociace režisérů a scenáristů
 • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
 • Asociace profesionálních divadel
 • Česká konference rektorů
 • Česká rada dětí a mládeže
 • České centrum mezinárodního PEN klubu
 • Český filmový a televizní svaz FITES
 • Český olympijský výbor
 • EDUin
 • Ekumenická rada církví v České republice
 • Federace židovských obcí v ČR
 • Herecká asociace
 • Charita ČR
 • Institut dokumentárního filmu
 • Junák – český skaut
 • Nadace Charty 77 | Konto Bariéry
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Nadace Via
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky
 • Národní galerie
 • Post Bellum
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Syndikát novinářů
 • Transparency International
 • Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
 • prof. Eva Zažímalová, předsedkyně, Akademie věd ČR
 • prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národní divadlo
 • MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel, Česká filharmonie
 • Ivo Mathé, prezident, Česká filmová a televizní akademie
 • Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum
 • PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv
 • PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
 • Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel, Památník národního písemnictví
 • Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů
 • Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol ČR
 • Karel Strachota, Člověk v tísni
 • Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců
 • Ladislav Kratochvíl, ředitel, ORBI PONTES (ASNEP)
 • Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol
 • Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol
 • Martin Vadas, režisér a dokumentarista, místopředseda VV FITES
Napsal: Členové Divácké rady ČT