Aktuality

Výběrové řízení na ředitele Kanceláře ČRDM

Ředitelem Kanceláře ČRDM bude Pavel Trantina


V lednu příštího roku končí funkční období současného ředitele kanceláře ČRDM Mgr. Jiřího Zajíce. Představenstvo proto vyhlásilo výběrové řízení na post ředitele kanceláře. Do výběrového řízení přišlo celkem 9 přihlášek, od 6 žen a 3 mužů. Výběrovou komisi tvořili všichni členové představenstva (kromě těch, kteří se účastnili výběrového řízení jako kandidáti).

Komise pro výběr kandidátů na funkci ředitele Kanceláře ČRDM z devíti uchazečů musela vybrat jen jednoho. Je to současný předseda ČRDM Pavel Trantina, jenž tak bude vedle předsednictví pověřen i vedením Kanceláře.Představili jsme jej v příloze Archy č. 1/2004 na začátku tohoto roku jako nového předsedu ČRDM.


Pavel Trantina maturoval v r. 1994 na gymnáziu, v současné době studuje na Filosofické fakultě UK obor Historie – Politologie a předpokládá ukončení studia v tomto akademickém roce. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, němčinu zvládá pasivně, má základy ruštiny a španělštiny. Zajímá jej skauting, historie, fotografie (aktivně) a film, informační technologie, evropská integrace především ve vztahu mládeži.


K motivaci pro přihlášení se do konkurzu uvedl, že chce věnovat ČRDM více, než na „pouhý“ současný dobrovolný zhruba půlúvazek a převzetí zodpovědnosti za chod Kanceláře mu tuto možnost dává. Byl k tomuto kroku vyzván zástupci některých členských organizací a tuto výzvu po nějaké době přijal. Je si vědom poměrně velkých nároků, jež na Kancelář pod jeho vedením budou kladeny. Navrhl proto zároveň model řízení Kanceláře a mechanismy, jež ošetří dostatečnou kontrolu nad fungováním jeho i Kanceláře samotné.


Dále Pavel Trantina navrhl základní principy, na nichž by, podle jeho názoru, měla činnost Kanceláře stát:  • výkonný servis představenstvu, fungující systémově na základě ročního plánu činnosti odvozeného od priorit stanovených pro ČRDM představenstvem a VS;

  • důvěryhodnost pro členská sdružení;

  • názorová neutralita pracovníků kanceláře (třeba dořešit oddělení názorů předsedy);

  • odbornost pracovníků, na základě níž budou vykonávat svou práci.


Dosavadní zaměstnání a aktivity Pavla Trantiny v oboru:od 1990 člen a činovník Junáka na různých úrovních od oddílu až po ústředí: zástupce vedoucího oddílu, vedoucí oddílu, organizační zpravodaj okresu, člen zahraničního odboru Junáka (od 1994); člen ústřední rady Junáka a zahraniční zpravodaj (1998 – 2001), zahraniční zpravodaj Výkonné rady Junáka (od 2001 dosud);


od 1995 příprava a vedení národních delegací na mezinárodní akce (Světové jamboree v Holandsku, 1995 – a Chile, 1998/99;


od 1998 člen Valného shromáždění, Představenstva (2000), místopředseda (2001) a předseda (2004) České rady dětí a mládeže;


od podzimu 1999 zmocněnec ČRDM pro zahraničí, od 2002 zástupce ČRDM vůči Evropskému fóru mládeže a dalším zahraničním institucím;


od 1999 člen komisí a pracovních skupin za ČRDM: 1999 – 2000 Komise mobility MŠMT, 2000 – 2002 Výběrová komise České národní agentury Mládež, pracovní skupina pro přípravu zákona o dětech a mládeži, pracovní skupina pro přípravu Koncepce státní politiky vůči dětem a mládeži do roku 2007;


od 2003 člen České komise pro UNESCO;


od 2004 člen Komory mládeže MŠMT.


Napsal: admin