Kongres

Usnesení 2. kongresu ČRDM, konaného dne 10. června 2000 v Praze

Kongres ČRDM

 1. bere na vědomí rezignaci na členství v RK ČRDM:
  • Kateřiny Talířové (AKSM)
  • Michala Drby (A-TOM)
 2. volí:
  • Dušana Ehmiga (AKSM) za člena Revizní komise ČRDM
  • Olinu Novákovou (Príma děti) za členku Revizní komise ČRDM
 3. schvaluje návrh, že Bořek Slunéčko (Junák) nahradí Darinu Vystrčilovou (Junák) v okamžiku, kdy abdikuje na funkci členky RK ČRDM.
 4. doporučuje:
  • valnému shromáždění ČRDM přijmout materiál „Strategie ČRDM pro léta 2000 – 2005“;
  • dále připravovat semináře pro členy sdružení (v ČRDM i mimo ni), seminář „SETKÁNÍ 2000“ organizovat ve všední den, seminář „Přežijeme rok 2000?“ – v sobotu
  • předložit náměty na témata seminářů pro rok 2001 do kanceláře ČRDM
   Termín: do 30. 6. 2000

Usnesení bylo přijato dne 10. 6. 2000

Napsal: admin