Youthwiki

Letní tábory 2022

 |  Youthwiki
Youthwiki – Letní tábory 2022 (ilustrační foto archiv ČRDM)

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2022 šetření k letním táborům, podobně jako i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od […]

Mladí a infrastruktura

 |  Youthwiki
Youthwiki (ilustrační foto Canva)

Mladí lidé se ve výběru bydlení rozhodují podle blízkosti od rodiny, školy nebo práce. Stěžejní je pro ně ale cena, stejně tak […]

Postoje mladých k válce na Ukrajině

 |  Youthwiki
Youthwiki – Postoje mladých k válce na Ukrajině (ilustrační foto Canva)

Mladí lidé mají obavy z dopadů války na Ukrajině. Situace se dotýká především jejich finanční situace, odkládají větší finanční investice. Dvě pětiny mladých […]

Mladí a životní prostředí

 |  Youthwiki
Youthwiki (ilustrační foto Canva)

Environmetální krize je stále ožehavější téma a obzvlášť mladí lidé ho citelně vnímají. Česká rada dětí a mládeže realizovala dotazníkové šetření na […]

Aktivita a vliv mladých lid

 |  Youthwiki
Youthwiki (ilustrační foto Canva)

Mladí lidé třídí odpad a šetří energiemi a vodou. Při nakupování na udržitelnost ale tolik nehledí. To vyplývá z dotazníkového šetření, které […]

Úrazy na letních táborech

 |  Youthwiki
Úrazy (ilustrační foto Marie Konečná)

Česká rada dětí a mládeže dlouhodobě zprostředkovává pojištění na činnost organizací dětí a mládeže. V roce 2022 byla provedena statistika úrazů za uplynulé […]

Kultura a volný čas mladých

 |  Youthwiki
Kultura a volný čas mladých (ilustrační foto Canva)

Česká rada dětí a mládeže v letech 2019–2021 realizovala projekt Hodnoty mladých, v rámci kterého bylo uskutečněno dotazníkové šetření o hodnotových orientacích a postojích […]

Strana 2 / 3123