Oblasti výuky

Zdravotnické kurzy

Logo projektu Vzdělávačky

Časová dotace: 16–40 hodin

Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí opravdu naučit poskytovat první pomoc, ať už na ulici ve městě, u dopravní nehody, při výletě do přírody, na dětském táboře, nebo při outdoorových aktivitách v tuzemských podmínkách. Účastníci si upevní a praktickou formou rozšíří znalosti z oblasti první pomoci, problematiky dětských nemocí a úrazů, alergických a dalších akutních příhod, návykových látek v rámci pravidel uznávaných ve státech EU. Seznámí se s pravidly v oblasti ochrany zdraví při pořádání dětských zotavovacích akcí.

Obsah jednotlivých témat zohledňuje a rozšiřuje předchozí znalosti účastníků, seznamuje účastníky se zásadami první pomoci, s jejich právy a povinnostmi a aktuální legislativou. Získané poznatky přispějí k dalšímu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech dětí a mládeže ve volném čase.

Účastníci získají oprávnění k výkonu zdravotníka zotavovacích akcí (bez omezení platnosti).

Vzdělávací programy:

  • Zdravotník zotavovacích akcí
Napsal: Marek Krajči