Aktuality

Etické hodnoty a dilemata mladých lidí

Mladí lidé a pití (ilustrační foto Canva)

…pohledem reprezentativního šetření Hodnoty mladých, který realizuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a Rada Mládeže Slovenska (RmS). Sběr kvantitativních dat probíhal od května do července 2020 na reprezentativních výběrech v Česku a na Slovensku. Celkem bylo dotazováno 3008 respondentů ve věku od 15 do 29 let (1508 v Česku a 1500 na Slovensku). Je to v českých poměrech velmi detailní pohled na tuto generaci. Sběr dat probíhal ze 2/3 online a z 1/3 naživo. V Česku sběr zajišťovala agentura KANTAR CZ a na Slovensku agentury FOCUS SK a 2Muse.

V rámci tohoto bloku jsme se zaměřily na postoje k vybraným menšinovým skupinám, základní genderové stereotypy a mezní životní rozhodování z praktického života mladých lidí. Mladí Češi a Slováci se liší ve svých postojích k sexuálním, náboženským a etnickým menšinám. Ve vztahu k homosexuálům jsou tolerantnější Češi, zároveň se staví pozitivněji k pití alkoholu, konzumaci marihuany i nezávaznému sexu. Naopak k přistěhovalcům, muslimům či alkoholikům mají menší výhrady Slováci.

Výsledky ukázaly, že mladí Češi a Slováci mají odlišné názory na sexuální menšiny. Například homosexuálové vadí v Česku 11 procentům dotázaných, na Slovensku až 23 procentům, tedy zhruba dvojnásobku. U transsexuálů je rozdíl podobně velký. Za sousedy by je nechtělo mít 16 procent Čechů a 30 procent Slováků. Zhruba desetiprocentní rozdíly v názorech mezi mladými v obou státech jsou také ve vztahu k alkoholikům, migrantům či muslimům, ke kterým jsou ale kritičtější Češi.

Těžké alkoholiky by nechtělo za sousedy 78 procent mladých v ČR a 69 procent Slováků. Muslimové by vadili 51 procentům v Česku a 41 procentům na Slovensku. K přistěhovalcům by mělo výhrady 48 procent Čechů a 38 procent mladých ze Slovenska.

Průzkum ukázal, že v případě mladých Čechů jsou názorové rozdíly i mezi různými věkovými skupinami. Respondenti ve věku 15 až 19 let se k Romům, muslimům a migrantům vyslovili tolerantněji než dotázaní ve věku 24 až 29 let. Rozdíl mezi nimi činil až 15 procentních bodů.  „To poukazuje na větší otevřenost mladších generací vůči etnickým či náboženským menšinám,“ říká jedna z autorek průzkumu Nela Andresová. Jako tolerantnější se podle nich ukázali také Češi, kteří strávili alespoň tři měsíce v zahraničí. U Slováků podle nich věk ani zahraniční zkušenost nehrál v názorech velkou roli.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že mezi Čechy je víc kuřáků, konzumentů marihuany i mladých, kteří pijí alkohol. V Česku pije alkohol nejméně jednou týdně 32 procent mladých lidí, zatímco na Slovenku je to 19 procent. Denně kouří 22 procent mladých Čechů a 16 procent mladých Slováků. Zkušenost s marihuanou má 32 procent mladých v ČR a 20 procent na Slovensku.

Možnost umělého přerušení těhotenství hodnotí pozitivně častěji Češi. Ve vlastním případě by tuto možnost zvažovalo 38 procent mladých v Česku a 28 procent na Slovensku. S homosexuálním stykem by u sebe nebo ostatních nemělo problém 63 procent Čechů, oproti pouze 47 procentům Slováků. Slováci jsou kritičtější i v otázce eutanazie a sebevraždy.

Podrobnosti a grafy najdete v prezentaci ze šetření.

Napsal: Marek Krajči