Aktuality

Jak vidí ČRDM její členská sdružení – doplněno!

Česká rada dětí a mládežeČeská rada dětí a mládeže slaví deváté narozeniny. Proto jsme se zeptali sdružení dětí a mládeže:

Co Vašemu sdružení přináší členství v ČRDM? A v čem spatřujete její důležitost?


Tomáš Novotný, předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR

Tomáš NovotnýV kanceláři mi visí zakládací listina České rady dětí a mládeže i s mým podpisem, takže vězte, že moje odpovědi jsou zaujaté. Rada prokázala, že je životaschopná, že je po ní poptávka. My ale víme i to, že je dnes zcela nezbytná.

Kde bychom byli roztříštění, bez společné platformy pro debatu, bez síly, kterou jako národní rada představujeme? Bavil by se předseda vlády vždy zvláště s junáky, tomíky či třeba se STUDem z Brna? Sotva, že… Ustáli bychom všechny zákonodárné (někdy nesmyslné) iniciativy, všechny změny vyhlášek, nařízení, věci podstatné i balastní, které na nás ale prší čím dál houšť z byrokratického olympu zdejšího i bruselského, kdybychom se v rámci ČRDM nedokázali dohodnout?

Radu táhnou velké spolky, o tom nemůže být pochyb. Mohou pomoci se servisem, mají síť kontaktů, řadu „svých“ lidí ve sněmovně. Je to tak správné, jakkoliv vklad jednotlivců ze spolků a společků malých oceňuji a vítám.

Mám za to, že je jejich povinností (velkých sdružení, rozumějme) se do práce zapojovat: nesnáším totiž žvanily, kteří všechno vědí nejlépe, ale kterým praktický skutek utekl, případně ty, kteří si své kontakty, právní rozbory etc. hamouní pro sebe, místo aby je dali „do placu“ pro ostatní.

Zažili jsme i takové, kdo se soustředili spíše na formu, než na obsah, dobré debatéry, za kterými krom plánované změny face-liftu našeho pěkného loga ale nebylo nic vidět. Jsou pryč, a to je dobře. Rada měla a má štěstí na předsedy: Jana Vohralíková svým šarmem, hbitostí, jakou se pohybovala v zdeúředních a ministerských kruzích i tím, že nám, mužům-náčelníkům, vládla poměrně železnou rukou, udělala pro radu obrovský kus práce. Pavel Trantina, jakkoliv nakročen do Bruselu, má v tuzemském rybníčku našich spolků a společků neuvěřitelnou vůli ke kompromisu (sám jsem několikrát testoval!), schopnost řešit věci smírně, konsensuálně. Navíc jest brilantním a pilným formulátorem! Vlastnost v dnešní době evropské novořeči nutná a ceněná. Nu, a v Aleši Sedláčkovi, současném druhém muži rady, vidím praktika, který rozhýbe o fous víc kancelář.

Ptáte se, co našemu spolku rada dala?
Jistý, v některých oblastech docela solidní servis, vědomí, že i v našem ranku může a musí existovat lobby, také třeba pár přátel. Jistotu, že v této zemi existuje početná skupina lidí na vysokých místech, kteří nám fandí a kteří pro nás umějí i „máknout“ s o něco větším zaujetím, než od státního úředníka čekáte. Současná druhá žena ministerstva školství je toho příkladem… Občas nám národní rada i něco bere: bere čas, trochu peněz a pracovních sil, to vše proto, že naše ústředí poměrně hodně administruje činnost pracovní skupiny Stát. V praxi tedy píše dopisy, vyjednává schůzky s poslanci, ministry atd atd.

Platí poměrně otřepaná fráze, že rada bude přesně taková, jakou si ji uděláme. Zblízka to pozoruju už devět let a docela se těším, až budeme napřesrok bilancovat první pořádné kulatiny našeho spolku spolků.


Petr Zapletal, Asociace malých debrujárů ČR
(členy ČRDM 5 let)

Asociace malých debrujárů ČRAsociace malých debrujárů ČR je středně velkým sdružením, působícím na celém území republiky v regionálním členění. Máme kolem 2 000 členů, kteří pracují ve více než 160 klubech. To jsou sice jenom běžně známé výčty, ale ve vztahu k ČRDM získají zcela jiný rozměr. Veškerá činnost asociace je řízena POUZE dvěma profesionálními pracovníky s minimalizovaným ústředím. Veškerou další potřebnou agendu obstarávají dobrovolníci ve svém volném čase. Tím na jedné straně šetříme nemalé finanční prostředky, ale na druhé straně disponujeme většinou s nadšenci po celé republice, kteří ovšem pro další organizační práci už jsou téměř nepoužitelní. No, a význam našeho členství je z tohoto pohledu „nabíledni“. Kdo by se nám staral o vztah občanských sdružení ke státu, zajišťoval významné republikové akce typu Bambiriády, pojištění, právní prostředí a nesporně i řadu dalších činností? Naše členství nechce být v žádném případě pasivní a pokud to jde a máme k tomu i lidské možnosti, rádi se zapojujeme. Nejsem si jistý, zda takto strohá odpověď vyjadřuje přesně význam vztahu AMD ČR a ČRDM, ale vlastním členstvím a příslušnými aktivitami jsme vždy poslání ČRDM podporovali.

Miloš Vraspír, Sdružení přátel Jaroslava Foglara
(členy ČRDM 3 roky)

Sdružení přátel Jaroslava FoglaraČRDM nám přináší kvalitní informovanost nejen o tom, co se děje v rámci mládežnického hnutí (viz texty na internetu aj.). Hájí zájmy jak mladé generace, tak i občanských a jiných sdružení (viz dotační řízení apod.). Bulletin Archa je dobré pojítko mezi organizacemi a vedením ČRDM. Z hlediska našeho foglarovského sdružení jsme spokojeni, texty o činnosti SPJF se tam objevují – což vždy potěšilo naši členskou základnu. Vážíme si i toho, že Pavel Trantina je naším členem.

Vladimír Srb, Projekt Odyssea
(členy ČRDM 3 roky)

Projekt OdysseaDůležitost ČRDM vidím především v tom, že se jedná o zastřešující organizaci, která může jednat za mnoho malých (i velkých) sdružení. Zejména ve věcech, které se týkají legislativy a ve věcech, které se týkají výhodných hromadných podmínek pro pojištění (zdravotní a odpovědnosti). Členství v ČRDM nám přináší zejména:

 1. Informace o některých legislativních novinkách, které se nás týkají.
 2. Výhodné podmínky pro pojištění.
 3. Možnost telefonické a emailové komunikace (již jsem toho několikrát využil a odpověď byla rychlá, profesionální a užitečná).
 4. Odebírání časopisu Archa – sdílení zkušeností, informace o podobných sdruženích.

Jiří Hovorka, Asociace turistických oddílů mládeže ČR
(členy ČRDM 9 let)

Asociace turistických oddílů mládeže ČRZdravím a píši nikoli kritický (ba spíše naopak) ohlas na Vaši otázku. Pozitivní přínos ČRDM vidím v tom, že na schůzích představenstva ČRDM je dostatečná zásoba sušenek a náš zástupce Ondra Šejtka, jakožto milovník keksíků, z toho má značný užitek. Ten proměňuje v nemalou energii, kterou může využít při práci pro oddíl, potažmo celou asociaci, ČRDM samozřejmě nevyjímaje. Čili Česká rada dětí a mládeže je i z tohoto pohledu pro tomíky organizací jednoznačně pozitivní. :-)


Petr Walach, Royal Rangers v ČR
(členy ČRDM 7 let)

Royal Rangers v ČRČRDM je pro nás zdrojem informací a jistotou, že nejsme na vše sami. Rozhodně přispěla ke vzájemné spolupráci mezi dětskými organizacemi. Konference, Archa a především Bambiriády nastartovaly komunikaci mezi námi a toho si vážím nejvíce. Nevím, jak to chodí na nejvyšších úrovních, ale v našem městě to tak funguje a to je fajn. Najednou nejsme konkurenti, ale partneři, schopni spolupráci a vzájemné pomoci. V neposlední řadě jsme samozřejmě vděčni za to, co pro nás ČRDM dělá v oblasti pojištění a legislativy. ČRDM má své neocenitelné místo a jsme rádi, že patříme mezi její členy.

Slávek Hrzal, Klub Domino, Dětská tisková agentura
(členy ČRDM 8 let)

Klub Domino, Dětská tisková agenturaPro Klub Domino, DTA jako malou organizaci je ČRDM nepostradatelnou a užitečnou „střechou“, která ho nejen chrání před „nepříznivým počasím“, ale zároveň pomáhá při prosazování toho, co potřebuje sdružení dětí a mládeže ke své činnosti. My umíme zorganizovat akce pro děti – v tom vidíme náš hlavní smysl a přínos, ale už nezvládneme například jednání se státními institucemi, zahraničními organizacemi, pojišťovnou atd. Žádné malé sdružení by asi nedokázalo uspořádat něco tak velkolepého, jako je například Bambiriáda. Na druhé straně by asi ČRDM nemohla existovat bez členských organizací.
„Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc“ – tento citát ze známého filmu podle mého názoru vystihuje smysl ČRDM a našeho členství v ní.

Zbyněk Šolc, Asociace středoškolských klubů ČR
(členy ČRDM 8 let)

Asociace středoškolských klubů ČRPro ASK ČR je členství v ČRDM přínosné především z hlediska informačního toku z Prahy do Brna, jelikož jsme jedinou z větších organizací, která nesídlí v Praze, tak je přísun aktuálních informací o něco těžší. ČRDM nám tento handicap do určité míry pomáhá kompenzovat. Jako velký přinos považujeme současné postavení ČRDM mezi střešními organizacemi, její schopnost účastnit se jednání, být relevantním partnerem nejen pro MŠMT, ale i další státní instituce. Schopnost prosazování společných zájmů je velmi důležitá a v současné době velmi dobře vykonávaná.

Marian Rybář, občanské sdružení Blesk
(členy ČRDM 2 roky)

Občanské sdružení BleskPro naše sdružení má členství v ČRDM především tyto výhody:


 1. jednodušší pojištění dětí a vedoucích u Generali Pojišťovny,
 2. myslíme, že pro jednání o výši peněz na volnočasové aktivity je dobré, když za více sdružení jedná jeden subjekt.

YMCA v ČRJulie Nepustilová, YMCA v ČR
(členy ČRDM 9 let)

YMCA v ČR oceňuje, ze se ČRDM podařilo stát partnerem statní správy, jehož hlas je brán vážně. Z praktických věcí vítáme zejména dobrý servis ohledně pojištění a skutečnost, že ČRDM je místem pro setkání se zástupci jiných neziskových organizací.

Miloslav Fuček, Informační centrum oddílů a klubů
(členy ČRDM 8 let)

Informační centrum oddílů a klubůČlenství v ČRDM je pro nás přínosné jak např. zprostředkovaným pojištěním, tak dalším legislativním servisem. Opomenout nelze ani Bambiriádu, kterou pro Prahu pořádá právě ČRDM, protože v Praze se ještě nepodařilo vytvořit krajskou radu dětí a mládeže. ČRDM pak je schopna prosazovat společné zájmy sdružení dětí a mládeže, protože jsme se např. zapojili i do pracovní skupiny k problematice věkové hranice trestní odpovědnosti.

Michal Kulík, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP
(členy ČRDM 4 roky)

Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOPpřínosy:

 • pojištění pro členy

„kritické ohlasy“:

 • velmi nepřesvědčivý servis pro členy (pozdní, neúplné či chybějící informace – např. pojištění ke konci roku 2006, nová legislativa s dopadem na spolky, grantové příležitosti…),
 • chybí právní + daňový servis pro spolky,
 • snaha o „aktivity“, které ČRDM nepřísluší (spolky se na nich nedohodly) – např. plánovaný přehled kluboven na internetu,
 • nenápadný příklon k „politickým“ tématům (vazba na EU, vztah k Bělorusku…),
 • řada aktivit, o jejichž smyslu v současné podobě velmi pochybujeme (Bambiriáda, Archa, Adam…),
 • nevyjasněné postavení Krajských rad – buď členy ČRDM jen spolky nebo jen krajské rady, ale nemíchat oba dva typy,
 • ČRDM postupně ztrácí význam pro „větší“ (vyspělejší…) spolky.

Rudolf Valášek, Moravská hasičská jednota
(členy ČRDM 2 roky)

Moravská hasičská jednotaMoravská hasičská jednota přivítala zapojení do ČRDM, protože tím jsme získali přístup k informacím o činnosti jiných občanských sdružení působících na úseku práce s dětmi. Svoji účast v tomto sdružení považujeme za správnou, protože můžeme touto cestou podpořit oprávněné požadavky těchto občanských sdruženích v zákonodárném sboru a při jednání na ministerstvech. Pro naše sdružení je tato cesta obtížnější, protože naše sídlo je mimo Prahu a nemůžeme se důležitých jednání zúčastnit, nehledě na to, že všechny funkce vykonáváme dobrovolně a nemůžeme se ze zaměstnání vždy uvolnit. V neposlední řadě jsme si vyřešili celoroční pojištění mládeže organizované v našem sdružení, což nám velmi pomohlo již v roce 2006, kdy jsme bohužel museli řešit úrazy dětí při soutěžích.

Námět: rádi bychom se zapojili nějakým způsobem do akce „Bambiriáda“, ale způsob organizování této akce nám příliš nevyhovuje. Snad by to chtělo se sejít a promyslet jakým způsobem by se mládež organizovaná v MHJ mohla zapojit. Za naši velice dobrou akci považujeme vědomostně praktickou soutěž „SOPTÍK“ (organizovanou zpravidla v listopadu a prosinci) ze které by se daly vybrat některé prvky a začlenit je do akce „Bambiriáda“.

Klub přátel umění v ČRVladimír Michal, Klub přátel umění v ČR
(členy ČRDM 3 roky)

Našemu sdružení přináší členství v ČRDM informace, upozornění na některé změny zákonných úprav, vyřízení úrazové pojistky.

Vladislav Szkandera, KS Benjamin, MS 04 Orlová
(členy ČRDM 6 let)

Křesťanské sdružení Benjamin, místní sdružení 04Členství v ČRDM považujeme za určitou prestižní záležitost, kterou zastřešujeme naši činnost. S ohledem na tento fakt bychom vítali větší zviditelňování ČRDM. Chápeme, že to není – s ohledem na složení – jednoduchá záležitost, a také tuto činnost neumíme s ohledem na naši velikost nijak ovlivnit. Částečně využíváme servis, který rada poskytuje, i když tento bychom vítali především v oblasti právní.

Mojmír Nováček, RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
(členy ČRDM 3 roky)

RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského krajeNaše sdružení není vlastně sdružením dětí či mládeže, ale krajskou střechou, tedy takovou malou ČRDM v Moravskoslezském kraji. A tak přes své vlastní problémy poznáváme, jak obtížné asi musí být denní fungování ČRDM. Ti, kteří mají pracovat v této střeše, musí především dobře fungovat ve svém vlastním sdružení. A tak jim k vytížení ve vlastní organizaci přibývá agenda střechy nějak navíc. Podobné je to i se sháněním finančních prostředků – každý především musí zajistit své vlastní sdružení, a pak se starat o střechu pro všechny. Ale jsou tu aktivity a akce, které ani velká sdružení sama nezvládnou. V tom je pozice střechy nezastupitelná. Rovněž tak v jednání se zastupiteli či poslanci, kteří ochotně naslouchají zástupcům střechy, i když na jednotlivá sdružení si čas neudělají. A tyto aktivity jsou nezastupitelné jak na kraji, tak na úrovni celého státu. I když tedy činnost ČRDM neovlivňuje jednotlivé oddíly a vedoucí, kteří pracují přímo s dětmi, přece jen vytváření a ladění právního rámce naší činnosti má na oddíly a jejich vedoucí velký dopad. Podobně je na tom i Bambiriáda – přímý dopad (např. na nábor dětí) je mizivý, ale přesto je to významná akce získáváním pozornosti médií a veřejnosti. Největší význam Bambiriády a vlastně celé ČRDM spatřujeme v tom, že různá sdružení spolupracují a jejich vedoucí se znají.

A negativa – není jich mnoho, ale přece jen si na jedno vzpomenu – a to je selektování, kdo může do ČRDM vstoupit a kdo ne. Za těch 9 let činnosti si ČRDM vytvořila značný kredit a členství v ČRDM je tak členstvím ve výběrovém klubu. A najednou řeknou stávající členové tomu novému zájemci: tebe nechceme. A je to konečné rozhodnutí, není odvolání.

Nicméně přejeme ČRDM i ten 10. rok úspěšný, aspoň stejně jako ty roky předchozí.

Karel Holomek, Společenství Romů na Moravě
(členy ČRDM 3 roky)

Společenství Romů na MoravěProgram ČRDM je poněkud jiný než náš, tedy Společenství Romů na Moravě. Přesto jsme hledali společné motivy v naší činnosti, protože jsme potřebovali podporu od organizace, která měla program širšího rozměru a v něm nacházela možnost zapojení i programů menšinových: v našem případě zapojit děti z prostředí romské menšiny a dát jim smysluplný program pro volný čas. Už spoluúčast s ČRDM nám dávala větší možnosti získat finanční prostředky pro plnění našeho programu, protože donátoři ho pokládali za společný s jejím programem, což je konec konců pravda.

I pro ČRDM navenek to bylo znamením, že naše programy považuje za důležité. Bohužel naše problémy a vlastní práce s romskými dětmi a mládeží nám zabíraly více času a sil, takže už nezbývalo příliš mnoho na vzájemné propojení našeho úsilí. To je škoda. S ohledem na časté nepochopení způsobu naší práce ze strany úřadů i vládních institucí, alespoň jak my to cítíme a zažíváme, vytváření silných uskupení nevládního charakteru v budoucnu bude věcí nutnosti. Formalismu a byrokracie ze všech stran narůstá, místo aby jich ubývalo, a přijímaná legislativa, která je dílem zpolitizovaného parlamentu, jde mimo úsilí lidí konkrétně pracujících s mládeží. Široká fronta nevládního sektoru může situaci alespoň částečně napravovat.

Marie Světničková, Asociace křesťanských sdružení mládeže
(členy ČRDM 6 let)

Asociace křesťanských sdružení mládežeDůležitost ČRDM vidím především v tom, že zastupuje sdružení dětí a mládeže nebo je partnerem při jednání se státem. Tato jednání nejsou z pohledu lidí pracujících s dětmi nijak záživná (pracovat s dětmi je zábavnější, milejší), výsledky vidí nebo si uvědomují jen málokteří z nás, takže je to práce často nevděčná, nevím, jestli nějak uspokojující nebo naplňující…

Za to ČRDM díky!

Josef Valter, OS Děti bez hranic
(členy ČRDM 6 let)

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANICČlenství v ČRDM nám přináší možnost zapojit se do programů pořádaných jak samotnou ČRDM (např. Bambiriáda), tak i do veřejných akcí pořádaných jinými sdruženími. Členství nám též přináší možnost poprosit o radu či případnou pomoc při konkrétních problémech a samozřejmě i úrazové a odpovědnostní pojištění. ČRDM chápeme jako platformu pro diskusi a výměnu názorů a zkušeností.

Napsal: admin