Aktuality

Nepropásněte příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpaní investic z IROP

České bankovky

NNO pracující s dětmi a mládeží se mohou ucházet o podporu z Integrovaného operačního programu IROP. Jelikož je IROP programem investičním, ve smyslu „tvrdých peněz“, výzva je zacílena na budování, tedy stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Nutnou podmínkou je zařazení vašeho projektu do Místního nebo Krajského akčního plánu vzdělávání (MAP nebo KAP).

Co a k čemu to je? MAP je soubor strategických opatření, která chtějí aktéři vzdělávání v regionu realizovat. Na její tvorbě by se měly podílet školy, NNO i další vzdělávací instituce. Práce s dětmi a mládeží je považovaná za neformální vzdělávání (zjednodušeně řečeno). MAP zpracovává většinou Místní akční skupina („MASka“) nebo svazky obcí a další zpracovatelé.

Jak zjistíte, kdo ve vaší lokalitě MAP zpracovává? Obraťte se na obec s rozšířenou působností ORP (většinou dřívější okresní úřady) nebo místní akční skupinu, tam vám poradí a podají všechny potřebné další informace. Pokud provozujete nebo budujete, například nějakou základnu, kde byste chtěli realizovat vzdělávací programy (ne jen prosté ubytování skupin dětí a mládeže), máte ideální příležitost. Výzva bude průběžná a bude platit systém „kdo dřív přijde, ten dřív…“, tedy zkuste reagovat, pokud možno co nejdříve.

KAP je paralela, ale zpracovává se na krajské úrovni. Pokud je dopad vašeho projektu spíše krajský, kontaktujte příslušný Krajský úřad a postupujte obdobně.

Když se vám povede zaregistrovat váš investiční záměr v KAP či MAP, můžete se v budoucnu účastnit výzev z IROP, popřípadě dalších operačních programů, kde budou speciální výzvy na řešení opatření z MAP a KAP. Nejbližší relevantní výzva IROP se jmenuje Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Podporované aktivity – stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání.

Zde je odkaz na harmonogram IROP; čísla výzev se mohou v harmonogramu měnit, hledejte podle klíčových slov.

Přeji hodně zdaru a budu rád za zpětnou vazbu.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Napsal: Marek Krajči