Archa 4/2022

4/2022

Archa 4/2022

Před klimatem, za klimatem…

vydáno: 14.6.2022

ke stažení v PDF

Obsah čísla

Str. 1 Obálka
Str. 2 Klimatická výchova
Str. 3 Mladí a klimatická krize
Str. 4 Čistíme si „svoji“ řeku
Str. 5 Již 20 let / Alej prince Philipa
Str. 6–7 Mládež pro klima / Dešťová zahrádka
Str. 8 Recyklujte s hasiči / Skautské patronáty
Str. 9 Slovem k činu
Str. 10 Nepropadat environmentálnímu žalu
Str. 11–13 Klimatická odpovědnost / Vstříc zelené Evropě / Oddílové klima
Str. 14–15 Ekotábory u tomíků
Str. 16 Školní lesy se rozrůstají
Str. 17 Recyklohraní
Str. 18–19 Od e-mailu až do krytu / Pionýr stojí za Ukrajinou / Tábory s YMCA
Str. 20–21 Cena Přístav 2022
Str. 22 Navigamus 2022
Str. 23 Anketa: Snažíte se něčím přispívat k udržitelnému klimatu / Knihovnička
Str. 24 Fotogalerie Archy