Aktuality

ČRDM usiluje o navýšení státního rozpočtu 2006 na činnost sdružení

Česká rada dětí a mládeže se v minulých dnech obrátila na premiéra a poslance (především rozpočtového výboru) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se žádostí o podporu změny návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2006.

Jak dokazuje analýza, kterou zpracoval v roce 2003 ing. Michal Menšík z VŠE (a jejíž souhrn byl zveřejněn v letošním 2. čísle zpravodaje ČRDM Archa), ekonomická situace v oblasti organizací, které se primárně zaměřují na mimoškolní výchovu dětí a mládeže, se za poslední léta velmi podstatným způsobem zhoršila:

  • ze státního rozpočtu jde na podporu činnosti těchto sdružení v posledních letech stále víceméně stejná částka bez ohledu na inflaci, tedy reálně každým rokem méně prostředků na člena;
  • dalším výrazným problémem se stala změna zákona o DPH, v jejímž důsledku se sdružením, která ve většině nejsou plátci DPH, zvýšily náklady o dalších 14 procent;
  • přestože potřebu zastavit „rozevírání nůžek“ mezi nominální částkou a reálnou hodnotou poskytovaných prostředků konstatovala již v minulém roce Komora mládeže, meziresortní poradní orgán ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, částka v rozpočtu navrženém pro rok 2006 je opět stejná jako v loňském roce;
  • některá sdružení převzala v zájmu zajištění potřebné střechy nad hlavou, majetek bývalého Fondu dětí a mládeže, který je ve většině případů ve velmi špatném stavu a vyžádá si značné investice do oprav.

Tuto situaci jsme letos konzultovali s předsedou podvýboru pro mládež PSP ČR p. J. Smýkalem. Potěšilo nás, že poté předložil následující návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR z 51. schůze ze dne 9. listopadu 2005 – VVKMT (tisk 307): 3. žádá rozpočtový výbor, aby v kapitole 333, oblasti IV – mládež, došlo k navýšení o částku 50 mil. Kč, s určením pro oblast podpory mládeže – podpora neziskovým organizacím pracujících s mládeží, organizacím dětí a mládeže. Zvýšení výdajů, specifického ukazatele mládež a tělovýchova, o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa.

Rozpočtový výbor bude o návrhu ještě jednat v nejbližších dnech, návrh navýšení je zatím 4 milióny, třetí čtení rozpočet čeká v pátek 2. prosince. Pokud můžete, prosíme, podpořte tuto iniciativu přes vaše kontakty v rozpočtovém výboru.

Napsal: admin